Podróż do Polski Johanna Philipa von Carosiego (1781)

 

Biblioteka dysponuje lipską  edycją dzieła Johanna Philipa von Carosiego Reisen durch verschiedene polnische Provinzen, mineralischen und andern Inhalts (Podróż przez rozmaite prowincje polskie, zasobne w minerały i inne bogactwa). Wydana ona została w 1781 r. przez Johanna Gottloba Immanuela Breitkopfa.

 

5-carossi 

Karta tytułowa Reisen durch verschiedene polnische Provinzen...

 

Druk opisujący złoża surowców mineralnych okolic Kielc i Krakowa wykonano na papierze czerpanym; zachował się naturalny czerp przy dwóch krawędziach kart (dolnej i bocznej). W późniejszym okresie oprawiony został w półpłótno. Wyklejki wykonano z niebieskiego papieru. Na blok składa się 136 kart oraz 6 kart miedziorytowych tablic. Jego wymiary – 22,0 x 13, 5 cm, grubość – 2,5 cm. Stan zachowania księgi można uznać za dość dobry. Karty są lekko zabrudzone, a przy ich krawędziach widoczne są przedarcia i uszkodzenia papieru.

 

Joanna Kacprzak

Państwowy Instytut Geologiczny