Casimir Christoph Schmidel i jego Opis pewnej skamieliny (1780)

 

Innym ciekawym starym drukiem, który można podziwiać w zasobach Biblioteki Geologicznej, jest Vorstellung einiger merkwurdigen Versteinerungen mit kurzen Anmerkungen versehe (Opis pewnej osobliwej skamieliny opatrzony krótkimi uwagami), Casimira Christopha Schmidla, opublikowany w Norymberdze w 1780 r.

 
4-schmidel Karta tytułowa pracy Schmidla

 

Dzieło wydrukowano na papierze czerpanym. Oryginalna oprawa nie zachowała się. Zaopatrzone jest w tekturowe okładki oklejone ozdobnym papierem klajstrowym oraz wyklejki i karty ochronne wykonane z papieru pakowego. Blok składa się z 21 kart oraz 12 kart tablic z ilustracjami. Jego wymiary – 26,5 x 21,0 cm, grubość – 1 cm.

 

Joanna Kacprzak

Państwowy Instytut Geologiczny