Tereny, na których występują ruchy masowe ziemi, w tym osuwiska, stanowią częstą przyczynę geozagrożeń dla ludności i infrastruktury. Przeważnie problem nasila się nieregularnie, głównie jako następstwo nawalnych opadów deszczu lub wiosennych roztopów. Jednak czy można zminimalizować ryzyko związane z obecnością osuwisk? Zdecydowanie tak, chć skuteczna stabilizacja zboczy lub likwidacja osuwisk bywa kosztowna i nie zawsze jest racjonalna.

Zapraszamy na kolejną konferencję "Współczesna Geologia Samorządowa", która odbędzie się w dniach 4 - 6 października 2023 r. w rejonie Jastrzębiej Góry.

Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest uświadomienie społeczeństwom, jaki wpływ na kondycję państwa ma racjonalna gospodarka wodna oraz zwrócenie uwagi na fakt, że niemal miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł dobrej jakości wody pitnej. 

Wydawać by się mogło, że geolodzy poświęcają okres jesienno-zimowy na wykonywanie prac kameralnych, podsumowanie prac sezonu letniego oraz planowanie aktywności na kolejne lata. Jednak pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB z Zakładu Geologii Inżynierskiej wychodzą poza ten schemat i na kanwie umowy zawartej 18 listopada 2020 r. przez Instytut i PGE Baltica ściśle współpracują, prowadząc m.in. czynny dozór robót geologicznych na statkach badawczych.