Każdego roku 22 marca obchodzony jest Światowy Dzień Wody, ustanowiony w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ. Celem święta jest uświadomienie społeczeństwom, jaki wpływ na kondycję państwa ma racjonalna gospodarka wodna oraz zwrócenie uwagi na fakt, że niemal miliard ludzi na świecie nie ma dostępu do bezpiecznych źródeł dobrej jakości wody pitnej. 

Wydawać by się mogło, że geolodzy poświęcają okres jesienno-zimowy na wykonywanie prac kameralnych, podsumowanie prac sezonu letniego oraz planowanie aktywności na kolejne lata. Jednak pracownicy Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB z Zakładu Geologii Inżynierskiej wychodzą poza ten schemat i na kanwie umowy zawartej 18 listopada 2020 r. przez Instytut i PGE Baltica ściśle współpracują, prowadząc m.in. czynny dozór robót geologicznych na statkach badawczych. 

Państwowa służba hydrogeologiczna opracowała i udostępniła poradnik metodyczny pt. "Strefy ochronne ujęć wód podziemnych – analiza ryzyka i projektowanie. Część 1 – Analiza ryzyka dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych.

17 lutego 2023 roku Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy podpisał umowę z Norweską firmą Argeo Survey AS w zakresie akwizycji szczegółowych danych w wybranych obszarach Grzbietu Śródatlantyckiego (Leg 2).