MACHU - zarządzanie podwodnym dziedzictwem kulturowym

 

machu logoW latach 2007 - 2009 Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego uczestniczy w projekcie współfinansowanym z programu Komisji Europejskiej „Culture 2000”. Projekt o akronimie MACHU (Managing Cultural Heritage Underwater. Developing, implementing and combining techniques to locate, monitor and protect cultural heritage and making it accessible for the benefit of the people) dotyczy w swej istocie ochrony i zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym, a także analizuje rozwój, zastosowanie i połączenie technik w celu zlokalizowania, monitorowania i ochrony dziedzictwa kulturalnego oraz jego udostępniania dla dobra społeczeństwa.

Koordynatorem projektu jest RACM (Rijskdirnst Voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumentem) z siedzibą w Zeist (Holandia). Jednym z kontraktorów RACM  jest Centralne Muzeum Morskie z siedzibą w Gdańsku. Oddział Geologii Morza PIG jest subkontraktorem Centralnego Muzeum Morskiego i członkiem polskiego konsorcjum.

Budżet projektu wynosi 969 779 €, w tym 489 510 €  z Komisji Europejskiej  a 480 269 €  to wkład własny uczestników.


Strona internetowa projektu: http://www.machuproject.eu/.