Geo-Seas - ogólnoeuropejska infrastruktura do zarządzania danymi geologicznymi i geofizycznymi morza i oceanu

 

geo seas logoGeo-Seas jest międzynarodową e-infrastrukturą zbudowaną z 26 centrów danych zlokalizowanych w 17 nadmorskich krajach europejskich (Belgia, Bułgaria, Dania, Estonia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Wielka Brytania, Włochy). Ośrodki te udostępniają morskie dane i metadane geologiczne i geofizyczne (np. mapy).


Celem projektu Geo-Seas jest spójne zarządzanie i umożliwienie dostępu do zharmonizowanych morskich danych i metadanych geologicznych i geofizycznych oraz ich wizualizacja poprzez jeden wspólny portal. Zaletą projektu Geo-Seas jest rozwijanie technologii, standardów oraz tworzenie formatów umożliwiających ujednolicenie danych. W procesach tych partnerzy projektu wykorzystują doświadczenie zdobyte podczas realizacji innych międzynarodowych projektów (np. EMODnet czy OneGeology), gdyż wielu z nich jest lub było zaangażowanych w ich realizację. Geo-Seas rozszerza także funkcjonującą już sieć danych morskich i oceanograficznych SEADATANET. Jest też zgodny z dyrektywą INSPIRE.


Dzięki możliwości długoterminowego przechowywania informacji Geo-Seas pozwala na ponowne wykorzystanie istniejących danych w nowych badaniach, a nowe unikatowe obserwacje są archiwizowane.


Możliwe zastosowania Geo-Seas:

 • badania naukowe i monitoring
 • wsparcie dla rządu
 • agencje krajowe i regionalne
 • porty morskie
 • morski przemysł wydobywczy
 • ochrona brzegu
 • rekultywacja
 • zrównoważona energia
 • budownictwo (rurociągi przybrzeżne budowlane, kruszywa)
 • łączności (kable podmorskie)
 • żegluga
 • rybołówstwo
 • turystyka
 • zdrowie

 

Więcej informacji na stronie projektu: www.geoseas.eu