EMODnet - Geology

emodnetProjekt EMODnet (European Marine Observation and Data Network - Sieć obserwacyjna i dane dotyczące mórz europejskich) został zainicjowany przez Komisję Europejską. Jego celem jest stworzenie ogólnodostępnych zbiorów danych dotyczących całych basenów morskich. Projekt EMODnet składa się z sześciu grup tematycznych (Geology, Biology, Chemistry, Hydrography, Physical Parameters, Sea-bed Habitats). Każdy projekt opisuje procesy i technologie oraz przybliża koszty realizacji w pełni funkcjonującej Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji Środowiska Morskiego.

Zadaniem EMODnet – Geology jest pozyskanie, harmonizacja i udostępnienie informacji na temat geologii morza z obszaru Morza Bałtyckiego, Morza Północnego i Morza Celtyckiego. Informacja geologiczna zarówno z obszaru lądu, jak i morza jest udostępniania poprzez portal OneGeology-Europe (1G-E), dzięki zastosowaniu technologii rozwiniętych przez 1G-E.

Dostępne dane geologiczne obejmują informacje dotyczące:

  • morskich osadów dennych
  • geologii dna morskiego
  • granic i uskoków
  • tempa erozji i akumulacji w strefie brzegowej
  • zdarzeń geologicznych (podmorskich osuwisk, trzęsień ziemi itp.)
  • minerałów

 

Strona internetowa projektu www.emodnet-geology.eu