SZKOLENIA DLA ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

Projekt
„Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej”
Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy

Na razie nieaktywne

W Czytelni prezentujemy przydatne akty prawne - ustawy, rozporządzenia, dyrektywy, interpelacje poselskie oraz prezentacje z obu cyklów szkoleń.

W ramach projektu przeprowadzono szerokie konsultacje wśród pracowników administracji geologicznej. Konsultacje te miały na celu optymalne dostosowanie programu szkoleń do potrzeb geologów powiatowych i wojewódzkich. Przeprowadzona została ankieta internetowa, która pozwoliła na zgromadzenie szczegółowych informacji na temat stanu wiedzy i potrzeb edukacyjnych tej grupy. Ankieta została przesłana drogą elektroniczną do wszystkich starostw i urzędów wojewódzkich.

W lutym i marcu 2015 r. odbyły się spotkania informacyjne i konsultacje w urzędach marszałkowskich, w których mogły wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby (geolodzy wojewódzcy, geolodzy powiatowi i osoby pełniące ich funkcje).

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” oraz przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej.


Podsumowanie projektu nastąpiło podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Krakowie. Podczas konferencji przeprowadzono dystrybucję dla wszystkich uczestników specjalnej edycji Przeglądu Geologicznego, który został dedykowany administracji geologicznej.