Konferencje

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej” oraz przedstawione wyniki konsultacji z przedstawicielami administracji geologicznej.


Podsumowanie projektu nastąpiło podczas konferencji zamykającej, która odbyła się 10 grudnia 2015 r. w Krakowie. Podczas konferencji przeprowadzono dystrybucję dla wszystkich uczestników specjalnej edycji Przeglądu Geologicznego, który został dedykowany administracji geologicznej.

10 grudnia 2015 r. w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt szkoleniowy dla administracji geologicznej.

Konferencja zgromadziła kilkadziesiąt osób – przede wszystkim geologów powiatowych i wojewódzkich, którzy uczestniczyli również w organizowanych od września do listopada szkoleniach, a także wykładowców, którzy pracowali z nimi przez trzy miesiące.

25 lutego 2015 r. w Centrum Konferencyjnym Focus z Warszawie odbyła się inaugurująca konferencja informacyjno-edukacyjna, podczas której zostały zaprezentowane założenia projektu „Wsparcie przez Państwową Służbę Geologiczną działań administracji samorządowej wykonującej zadania administracji geologicznej”.

baner8

Prezentacje przedstawione podczas konferencji inaugurującej 25 lutego 2015 r.