Poczet geologów

Przedstawiamy postacie z historii Polski, które przyczyniły się do rozwoju nauk geologicznych w naszym kraju i dzięki którym geologia reprezentuje obecny poziom.

Alojzy Alth (2.VI.1819 - 4.VI.1886)

Karol Bohdanowicz (29.X.1864 - 5.VI.1947)

Jan Czarnocki (24.V.1889 - 16.XII.1951)

Stefan Czarnocki (1878 - 6.I.1947)

Aleksander Piotr Czekanowski ( 12.II.1833 - 4.X.1876)

Jan Czermiński ( 15.X.1923 – 2.II.1976)

Jan Czerski (15.V.1845 - 25.VI.1892)

Stanisław Doktorowicz-Hrebnicki (9.XI.1888 - 27.XII.1974)

Ignacy Domeyko (Żegota) (3.VII.1802 - 23.I.1889)

Feliks Drzewiński (1788 - 1850)

Wilhelm Friedberg (29.I.1873 - 10.VI.1941)

Walery Goetel (14.IV.1889 - 6.XI.1972)

Józef Grzybowski (17.III.1869 - 17.II.1922)

Ludwik Horwitz (1875 - II.1943)

Jan Krzysztof Kluk (13.IX.1739 - 2.VII.1796)

Feliks Kreutz (19.XI.1844 - 22.X.1910)

Norbert Alfons Kumelski (6.VI.1802 - 9.VIII.1853)

Czesław Kuźniar (15.II.1889 - 26.VIII.1955)

Jan Lewiński (19.IX.1876 - 5.I.1939)

Mieczysław Limanowski (6.I.1876 - 25.I.1948)

Hieronim Łabęcki (1809 - 22.I.1862)

Jan Malinowski (01.I.1922 - 21.V.1994)

Józef Morozewicz (1865 - 12.VI.1941)

Julian Niedźwiedzki (1844 - 1918)

Jan Nowak (15.X.1880 - 18.II.1940)

Marek Pawłowicz (1789 - 1830)

Jerzy Bogumił Pusch (15.XII.1791 lub 1790 - 2.X.1846)

Bronisław Radziszewski (6.XI.1838 - 11.III.1914)

Gabriel Rzączyński (1664 lub 1665 - 1737)

Eugeniusz Romer (3.II.1871 - 28.I.1954)

Zygmunt Rozen (29.V.1874 - 29.V.1936)

Edward Rühle (2.IX.1905 - 24.VIII.1988)

Wacław Ryka (23.VII.1931 - 20.V.1996)

Jan Samsonowicz (14.IX.1888 - 3.XI.1959)

Józef Siemiradzki (28.III.1858 - 12.XII.1933)

Stanisław Wawrzyniec Staszic (1755 - 20.I.1826)

Paweł Edmund Strzelecki (20.VII.1797 - 6.X.1873)

Władysław Szajnocha (28.VI.1857 - 1.VIII.1928)

Wawrzyniec Teisseyre (10.VIII.1860 - 2.V.1939)

Julian Tokarski (29.III.1883 - 17.X.1961)

Konstanty Tołwiński (7.I.1877 - 15.V.1961)

Emilia Witwicka (26.IV.1909–26.V.1987)

Stanisław Zaręczny (6.V.1848 - 23.VII.1909)

Ludwik Zejszner (Zeuschner) (1805 - 3.I.1871)

Józef Zwierzycki (12.III.1888 - 1.V.1961)