System Osłony Przeciwosuwiskowej SOPO Etap II - Kartowanie i wykonywanie map osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Karpat Polskich (75% powierzchni) oraz monitorowanie wybranych osuwisk w Karpatach.Pokazuje 151 do 180 z 1309 rekordów

lista inwestycji:

Nr umowy Inwestycja Wartość w złotych Rok zakończenia realizacji
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D KLINOMETR SILVA CLINO MASTER 360% LA (4 szt) 1228 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D KLINOMETR SILVA CLINO MASTER 360% LA (8 szt) 2456 2015
259/2017/Wn-07/FG-GO-DN/D Kocioł grzewczy- APG Kielniki 4 907,70 2019
454/2009/Wn50/FG-hg-tk/D Komora do badania współczynnika filtracji 5000 2013
875/2013/Wn7/FG-GO-DN/D Kompaktowy, przenośny spektometr polowy gamma. 36960.27 2013
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Kompas Braithaupt - "1" 4 684,19 2023
264/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Kompas Braithaupt - "2" 4 684,18 2023
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D KOMPAS GEOLOGICZNY 18761.14 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D Kompas geologiczny 360 - FREIBERGER PRAZISIONSMECHANIK (2 szt) 2511.32 2015
181/2008/Wn-07/FG-GO-TX/D Kompas geologiczny 360 - FREIBERGER PRAZISIONSMECHANIK (8 szt) 10045.28 2015
106/2008/Wn-07/FG-bp-tx/D Komplet do skanowania skaner 3D i drukarka 3D 80000 2015
515/2015/Wn-07/FG-BP-DN/D Komplet regałów 57 modułowych do archiwum próbek geologicznych w Leszczach 119 187,00 2017
246/2008/Wn-50/FG-hg-tx/D Komplet- pehametr, tlenomierz,konduktometr 7134.56 2009
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
555/2009/Wn-07/FG-bp-tx/D Komputer Eco Dell Precision T5500 + monitor LCD 20" 13574.94 2011
18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer Dell OptiPlex 7040 3 517,80 2017
18/2016/Wn-07/FG-GO-DN/D Komputer Dell OptiPlex 7040 3 517,80 2017