Przegląd Geologiczny (2015-10-3) tom 63

pg okl 1 2015 10 3pg okl 4 2015 10 3

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

1174
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

1176
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (48 KB)
Maja Kowalska

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

1179
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (56 KB)
Jerzy Zagórski

 

Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACJI GEOLOGICZNEJ

 

1182
pdf Najważniejsze zmiany w Prawie geologicznym i górniczym po nowelizacji z 11 lipca 2014 r. (55 KB)
Rafał Miland

 

1187
pdf Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologiczno-inwestycyjnej złoża węglowodorów (39 KB)
Barbara Gąsecka

 

1188
pdf Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2015 r. w sprawie przetargu na udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złoża węglowodorów oraz wydobywanie węglowodorów ze złoża, a także koncesji na wydobywanie węglowodorów ze złoża (38 KB)
Marta Wągrodzka

 

1189
pdf Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 czerwca 2015 r. w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania przebiegu prac (37 KB)
Marta Krupa

 

1190
pdf Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (38 KB)
Katarzyna Świętochowska

 

1191
pdf Komentarz do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie dokumentacji geologicznej złoża kopaliny, z wyłączeniem złoża węglowodorów (44 KB)
Ewa Zakrzewska-Dziki

 

1193
pdf Komentarz do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (37 KB)
Marta Wągrodzka

 

WYDARZENIA

 

1196
pdf Polsko-chińskie rozmowy o gazie z łupków – Warszawa, 5–8.07.2015 (42 KB)
Wojciech Brochwicz-Lewiński, Andrzej Rudnicki

 

1197
pdf Wizyta studyjna przedstawicieli Ministerstwa Środowiska w austriackim Ministerstwie Nauki, Badań i Gospodarki dotycząca austriackich rozwiązań w zakresie polityki surowcowej i ochrony złóż (33 KB)
Krzysztof Kowalik

 

KONGRESY, SYMPOZJA I KONFERENCJE

 

1198
pdf O polskich łupkach w Brukseli – konferencja Unconventional hydrocarbons – the Polish experience in the European dimension (171 KB)
Andrzej Rudnicki

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

1199
pdf Swego (prekursora myśli aktualistycznej) nie znacie… (2.25 MB)
Grzegorz Racki

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

GEOLOGIA ZŁÓŻ
1206
pdf Shale gas in China – how much and when?
Gaz z łupków w Chinach – ile i kiedy? (784 KB)

Che Changbo, Grzegorz Pieńkowski

 

1215
pdf Bilans zasobów niekonwencjonalnych (i innych) złóż gazu w Polsce (574 KB)
Adam Wójcicki

 

GEOZAGROŻENIA
1220
pdf Metody monitoringu osuwisk i wczesnego ostrzegania on-line na przykładzie badań geologiczno-inżynierskich w Beskidzie Niskim i Średnim (1.52 MB)
Zbigniew Bednarczyk

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
1230
pdf Odkształcalność piaskowców w świetle zmian wilgotności i smukłości próbek (701 KB)
Mirosława Bukowska

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

1237
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (40 KB)

 

1240
pdf Z biegiem Rzeki Kolorado (257 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf II Ogólnopolskie Sympozjum
Geointerdyscyplinarnych Metod Badawczych (91 KB)

 

pdf Wystawa
Fotografia Dzikiej Przyrody 2014 (94 KB)