Przegląd Geologiczny (2016-05) tom 64

pg okl 1 2016 05pg okl 4 2016 05

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

281
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (45 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

283
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (41 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

285
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (58 KB)
Jerzy Zagórski

 

WYDARZENIA

 

288
pdf Trzeci Zielony Laur dla PIG-PIB (184 KB)
Anna Bagińska, Wojciech Brochwicz-Lewiński

 

RECENZJE

 

289
pdf Maciej Giertych – Ewolucja, Dewolucja, Nauka (105 KB)
Maciej Borowiec, Włodzimierz Mizerski

 

POŻEGNANIA

 

291
pdf Kazimiera Lendzion 1929–2015 (57 KB)
Halina Urban

 

Z MINIONYCH CZASÓW

 

292
pdf Geologiczny obraz Sudetów w pracach Stanisława Staszica (1755–1826) (622 KB)
Robert Niedźwiedzki

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

299
pdf Geologia miejsc niezwykłych – Uluru, Kata Tjuta, Kings Canyon w Australii (3.93 MB)
Marek Nieć, Ksenia Mochnacka, Maria Sass-Gustkiewicz

 

306
pdf Polskie uregulowania prawne dotyczące wyboru miejsca lokalizacji elektrowni jądrowej w zakresie zagrożeń geodynamicznych na tle wybranych regulacji międzynarodowych (74 KB)
Zygmunt Heliasz, Marek Jarosiński

 

312
pdf Nowa szansa Starego Zagłębia Miedziowego (54 KB)
Adam Maksymowicz

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

SEDYMENTOLOGIA
315
pdf Model litofacjalny stożka ujściowego Wisły jako zapis interakcji środowiska lądowego i morskiego (1.82 MB)
Dorota Koszka-Maroń

 

GEOMIKROBIOLOGIA
328
pdf Bakterie magnetotaktyczne i ich minerały (1.72 MB)
Zbigniew Sawłowicz

 

MINERALOGIA, PETROGRAFIA
338
pdf Charakterystyka mineralogiczno-petrograficzna utworów klastycznych Gór Pieprzowych (Wyżyna Sandomierska) i produktów ich wietrzenia (872 KB)
Beata Naglik, Wiesław Heflik, Lucyna Natkaniec-Nowak

 

GEOLOGIA STOSOWANA
344
pdf Czy CO2 można składować w łupkach gazonośnych i dlaczego? ShaleSeq– projekt finansowany ze środków funduszy norweskich (109 KB)
Marek Jarosiński

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

349
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (397 KB)