Przegląd Geologiczny (2016-06) tom 64

pg okl 1i4 2016 06

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

358
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (45 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

360
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (41 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

362
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (43 KB)
Jerzy Zagórski

 

RECENZJE

 

364
pdf Lucjan Gazda (red.) – Lubelski bursztyn. Znaleziska, geologia, złoża, perspektywy (108 KB)
Janusz Stochlak

 

POŻEGNANIA

 

366
pdf Jerzy Fortuna 1934–2016 (146 KB)
Halina Urban, BeataFortuna-Antoszkiewicz

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

369
pdf Globalna rola KGHM Polska Miedź S.A. (56 KB)
Adam Maksymowicz

 

BLOK ARTYKUŁÓW – MONITORING WÓD PODZIEMNYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI AGLOMERACJI GDAŃSKIEJ
Artykuły pod redakcją Mirosława Lidzbarskiego

 

373
pdf Rozpoznawanie stanu chemicznego wód podziemnych i zarządzanie zasobami wodnymi w Gdańsku i Sopocie (171 KB)
Mirosław Lidzbarski

 

375
pdf Zintegrowany system monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie (1.14 MB)
Mirosław Lidzbarski

 

382
pdf Etapy i zakres prac badawczych realizowanych w ramach zintegrowanego systemu monitorowania wód podziemnych w Gdańsku i Sopocie w latach 2011–2014 (1.75 MB)
Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski

 

389
pdf Czynniki kształtujące zasoby i chemizm wód podziemnych w rejonie aglomeracji gdańskiej (1.88 MB)
Mirosław Lidzbarski, Krzysztof Sokołowski, Rafał Warumzer

 

399
pdf Rozpoznanie zanieczyszczeń w wodach podziemnych w rejonie byłej Fabryki Farb i Lakierów „Polifarb” w Gdańsku (2.38 MB)
Anna Szelewicka, Tomasz Kowalewski, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski

 

408
pdf Jakość wód podziemnych w strefie dopływu wód do ujęcia „Czarny Dwór” i „Zaspa Wodna” w Gdańsku (2.79 MB)
Agnieszka Karwik, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski, Anna Szelewicka

 

418
pdf Chemizm wód podziemnych w rejonie ujęcia „Lipce” i „Grodza Kamienna” w Gdańsku (2.56 MB)
Beata Pasierowska, Ewa Tarnawska, Mirosław Lidzbarski, Zbigniew Kordalski

 

427
pdf Ogólna ocena stanu wód podziemnych na terenie Gdańska i Sopotu – podsumowanie (1.68 MB)
Mirosław Lidzbarski, Agnieszka Karwik, Zbigniew Kordalski, Tomasz Kowalewski, Beata Pasierowska, Krzysztof Sokołowski, Anna Szelewicka, Ewa Tarnawska

 

354
pdf Ujęcia wód podziemnych w Gdańsku (585 KB)

 

439
pdf Ujęcie wód powierzchniowych w Straszynie (500 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf V OGÓLNOPOLSKI KONGRES GEOTERMALNY (786 KB)

 

pdf 3. POLSKI KONGRES GEOLOGICZNY (491 KB)

 

pdf GIWK
Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp z o.o. (930 KB)

 

pdf TRT – Test Reakcji Termicznej (530 KB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (309 KB)