Przegląd Geologiczny (2017-03) tom 65

pg okl 1 2017 03pg okl 4 2017 03

 

CO W PRASIE PISZCZY

 

137
pdf Przegląd informacji medialnych dotyczących geologii (46 KB)
Mirosław Rutkowski

 

KALENDARIUM

 

139
pdf Przegląd ważniejszych wydarzeń (41 KB)
Mirosław Rutkowski

 

WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

 

141
pdf Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego (54 KB)
Jerzy Zagórski

 

Z DZIAŁALNOŚCI SŁUŻBY GEOLOGICZNEJ

 

144
pdf Opracowania kartograficzne wyróżnione w 2016 r. przez Komisję Opracowań Kartograficznych (37 KB)
Andrzej Konon

 

WYDARZENIA

 

145
pdf Reforma szkolnictwa wyższego łącząca naukę z gospodarką (36 KB)
Dominik Krasowski

 

POŻEGNANIA

 

147
pdf Jerzy Znosko 1922–2017 (50 KB)
Halina Urban

 

148
pdf Anna Langer-Kuźniar 1931–2016 (53 KB)
Anna Maliszewska

 

ARTYKUŁY INFORMACYJNE

 

150
pdf Historia i najstarsze okazy minerałów w kolekcji Muzeum Mineralogicznego Uniwersytetu Wrocławskiego (781 KB)
Iwona Korybska-Sadło

 

154
pdf Sukcesy i porażki polityki surowcowej (45 KB)
Adam Maksymowicz

 

156
pdf Kiedy Ziemia się trzęsie… trzeba rzeczowości (w odpowiedzi na twierdzenia Adama Maksymowicza) (44 KB)
Jolanta Piątek, Krzysztof Tkaczuk, Andrzej Niechwiej, Tomasz Osadczuk, Piotr Kondoł

 

KOMUNIKATY NAUKOWE

 

159
pdf Pilotażowy projekt badawczy geologicznego składowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2) (49 KB)
Petr Bujok, Sylwia Lutyńska, Martin Klempa, Michal Porzer

 

ARTYKUŁY NAUKOWE

 

PALEOSZTUKA
161
pdf Czym jest paleosztuka? (838 KB)
Szymon Górnicki

 

GEOLOGIA INŻYNIERSKA
168
pdf Ocena właściwości ekspansywnych iłów mio-plioceńskich z rejonu Bud Mszczonowskich (796 KB)
Piotr Stajszczak

 

177
pdf Ocena cech litogenetycznych piaskowców fliszowych na podstawie badań ultradźwiękowych (1.33 MB)
Agnieszka Kłopotowska, Dominik Łukasiak

 

183
pdf Przestrzenne zmienności parametrów wytrzymałościowych gruntów organicznych i ich szacowanie na podstawie sondowań geotechnicznych – przykład zapory w Nieliszu (województwo lubelskie) (1.33 MB)
Simon Rabarijoely

 

WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW i PROCEDURA RECENZOWANIA

 

193
pdf Wskazówki dla autorów i Procedura recenzowania (37 KB)

 

155
pdf SPROSTOWANIE AUTORA (33 KB)

 

OGŁOSZENIA

 

pdf 6. OGÓLNOPOLSKIE SYMPOZJUM WSPÓŁCZESNE PROBLEMY GEOLOGII INŻYNIERSKIEJ W POLSCE (1.06 MB)

 

pdf BARWNY ŚWIAT MINERAŁÓW (1.54 MB)

 

POLECAMY PUBLIKACJE

 

pdf Polecane publikacje (389 KB)