Zagrożenie osuwiskowe w Karpatach nadal trwa. Należy pamiętać, że osuwiska mogą się uaktywnić nawet kilka lub kilkanaście dni po opadach, które wystąpiły w dniach 14-16 maja. Są już wstępne wyniki badań nowo powstałych osuwisk.