Pierwsze efekty współpracy z GUS w pełni potwierdziły, że dane PIG-PIB o zagrożeniu osuwiskowym są niezwykle cennym źródłem informacji dla statystyki publicznej i zagospodarowania przestrzennego naszego kraju.