Ponad sto ofiar śmiertelnych i kilkadziesiąt osób zaginionych – to dotychczasowy bilans osuwiska w stolicy Etiopii Addis Abebie. Do tragedii doszło w sobotę 11 marca na największym w kraju wysypisku śmieci. Takie zjawisko w obrębie antropogenicznych form terenu nie jest przypadkiem jednostkowym.