58 osuwisk i 43 tereny zagrożone ruchami masowymi ziemi – to wynik inwentaryzacji przeprowadzonej przez geologów z PIG-PIB w powiecie nowodworskim. W dniu 25.02.2016 r. spotkali się oni z przedstawicielami administracji samorządowej, by omówić wpływ zagrożenia osuwiskowego na plany zagospodarowania przestrzennego.