W tym roku mija 20. rocznica „katastrofy osuwiskowej”, która wystąpiła na terenie polskiej części Karpat w lipcu 1997 r. i była związana z ekstremalnie wysokimi opadami, dochodzącymi w sumach miesięcznych do 600 mm, oraz z powodzią na obszarze dorzeczy Wisły i Odry. Wydarzenia te stały się impulsem do opracowania przez pracowników Oddziału Karpackiego PIG-PIB założeń projektu Osłony Przeciwosuwiskowej, który w późniejszych latach przekształcił się w projekt SOPO. Były również przyczynkiem do powstania mocnego merytorycznie zespołu badawczego, wykorzystującego tradycyjne podejście do badań ruchów masowych w połączeniu z nowoczesnymi technikami pozyskiwania i przetwarzania informacji.