Od 4 października trwa stan zagrożenia osuwiskowego w Karpatach. Państwowa Służba Geologiczna interweniowała już w Kojszówce koło Suchej Beskidzkiej, gdzie powstało nowe osuwisko zagrażające zabudowie mieszkalnej. Sprawdzane są wszelkie zgłoszenia władz samorządowych o wystąpieniu ruchów masowych.