pdf Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.04.2017 - 30.04.2017 Popularny

1095 pobrań

Pobierz (pdf, 9.14 MB)

Komunikat 5a_2017.pdf

Komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej w okresie 01.04.2017 - 30.04.2017

Niniejszy komunikat o bieżącej sytuacji hydrogeologicznej przedstawia charakterystykę systemów wód podziemnych na obszarze kraju w okresie od 1.04.2017 do 30.04.2017 r. Charakterystyka została opracowana na podstawie interpretacji wyników obserwacji prowadzonych w ramach funkcjonowania sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB.

Poziom wód podziemnych

W kwietniu bieżącego roku w większości wybranych reprezentatywnych punktów pomiarowych sieci monitoringu wód podziemnych PIG-PIB, na podstawie których opracowany został niniejszy komunikat nastąpił wzrost średniego poziomu wód podziemnych. W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle swobodnym podniesienie się poziomu wód gruntowych nastąpiło w około 55% punktów obserwacyjnych na terenie kraju. Obniżenie poziomu wód gruntowych nastąpiło w tym czasie w ponad 42% analizowanych punktów pomiarowych. W przypadku systemu wód podziemnych o zwierciadle napiętym w większości analizowanych studni i piezometrów (ponad 52%) w kwietniu również nastąpił wzrost ciśnień piezometrycznych. Obniżenia średniego poziomu ustabilizowanego zwierciadła wody stwierdzono w około 39% punktów pomiarowych. W przypadku głęboko położonych poziomów wodonośnych wyższe położenie ustabilizowanego zwierciadła wody zaobserwowano w 56% analizowanych punktów pomiarowych, podczas gdy obniżenie ciśnień piezometrycznych (obniżenie ustabilizowanego zwierciadła wody) nastąpiło w przypadku 32% studni pomiarowych.

kom 5a 2017 ryc1

Ryc. 1 Mapa zmian położenia zwierciadła wody podziemnej i wydajności źródeł w wybranych reprezentatywnych punktach monitoringu wód podziemnych w kwietniu 2017 r.

Wydajności źródeł

W kwietniu br. odnotowano również wzrost średnich wydajności w większości (ponad 45%) obserwowanych źródeł znajdujących się w południowej części Polski. Obniżenie wydajności w stosunku do stanu z poprzedniego miesiąca nastąpiło w tym czasie w 4 (ponad 36%) spośród 11 obserwowanych źródeł.

Poziom rezerw zasobów wód podziemnych

Wielkość rezerw zasobów wód podziemnych warstw wodonośnych o zwierciadle swobodnym w kwietniu br. utrzymywała się w strefie zmian bezpiecznych dla zaopatrzenia ludności w wodę. W większości analizowanych punktów pomiarowych (około 98%) stan rezerw zasobów zmiennych przekraczał 20% w odniesieniu do najniższego rocznego położenia zwierciadła wód podziemnych z okresu wielolecia (NNG). Rezerwy zasobów wód podziemnych na poziomie niższym niż 20% w stosunku do NNG wystąpiły w 3 punktach obserwacyjnych zlokalizowanych na północy kraju w województwach pomorskim i zachodniopomorskim, przy czym w rejonie jednego z tych punktów (Bożepole Królewskie w woj. pomorskim) odnotowano brak rezerw zasobów wód podziemnych w odniesieniu do poziomu NNG.

kom 5a 2017 ryc2

Ryc. 2 Mapa wybranych punktów reprezentatywnych sieci monitoringu wód podziemnych prezentująca poziom rezerw zasobów wód podziemnych w kwietniu 2017 r.

W kwietniu br. nie stwierdzono zagrożenia niżówką hydrogeologiczną występującego w skali regionalnej. W większości punktów obserwacyjnych (około 95%) zwierciadło wody podziemnej i wydajności źródeł znajdowały się powyżej granicy stanu niskiego ostrzegawczego (SNO), w tym w przypadku 79% punktów pomiarowych odnotowano stan wyższy od stanu SNG. Obniżenia średniego położenia zwierciadła wód i wydajności obserwowanych źródeł poniżej granicy SNO występowały jedynie lokalnie, głównie w północnej części kraju (woj. zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie), a także miejscami na Mazowszu i na Dolnym Śląsku.

W miesiącu objętym niniejszą oceną bieżącej sytuacji hydrogeologicznej nie odnotowano zjawisk ekstremalnych, które mogłyby spowodować wystąpienie stanu zagrożenia hydrogeologicznego.

kom 5a 2017 ryc3

Ryc. 3. Mapa wybranych reprezentatywnych punktów monitoringu wód podziemnych przedstawiająca wskaźnik zagrożenia niżówką hydrogeologiczną w kwietniu 2017 r.