Konkurs NASZA ZIEMIA

 

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkurs NASZA ZIEMIA. 
Jest on rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla szkół podstawowych jako konkurs plastyczny
  • a dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako konkurs wiedzy geologiczno-środowiskowej

Przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap półfinałowy jest organizowany przez ośrodki regionalne PIG-PIB (w Sosnowcu, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Zwycięzcy półfinałów w każdej kategorii wiekowej przechodzą do finałów ogólnopolskich, odbywających się co roku w okolicach Dnia Dziecka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Udział w finałach jest połączony z fundowaną laureatowi wycieczką do Warszawy.

 

Konkurs został zainicjowany w 2000 r. przez Oddział Górnośląski PIG w Sosnowcu. Z roku na rok w konkursie uczestniczyło coraz więcej szkół oraz rozszerzał się jego zasięg terytorialny. Od kilku lat odbywa się jako konkurs ogólnopolski pod patronatem  Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Patronat nad konkursem obejmują też między innymi liczne kuratoria oświaty. Od roku 2006 z jedną roczną przerwą konkurs jest dofinansowywany przez NFOŚiGW.

 

Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie były prezentowane na wystawach, m.in. Wizje zaginionych światów, Katastrofy przyrodnicze oraz Nasza Ziemia (wystawa plenerowa wielkoformatowych fotogramów prac plastycznych). Zamieszczane były również w kalendarzach, na pocztówkach i zakładkach do książek wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

ziemia gigantów

X edycja konkursu geologiczno-środowiskowego, rozgrywanego pod hasłem "Ziemia gigantów", przeszła już do historii... Impreza zapoczątkowana przez Oddział Górnośląski PIG w 2000 r., adresowana pierwotnie dla uczniów sosnowieckich szkół, w dniu swoich 10-tych "urodzin" rozrosła się do rangi międzynarodowej (część plastyczna). Czy ktoś z organizatorów I edycji konkursu mógł się tego spodziewać? Chyba tylko w najśmielszych marzeniach...

skarby ziemi

W roku 2008 już po raz dziewiąty zorganizowany został przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski konkurs geologiczno-środowiskowy "Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro" pod hasłem przewodnim Skarby Ziemi. Tak jak w latach ubiegłych, impreza składała się z dwóch części - konkursu plastycznego (uczniowie szkół podstawowych) i wiedzy geologicznej (uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych).

czas mamuta

W 2007 roku już po raz ósmy organizowany był przez Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Górnośląski, konkurs dla dzieci i młodzieży szkolnej w ramach obchodów Dni Ziemi pod hasłem
Nasza Ziemia - środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro: Czas mamuta.

w głębinach dawnych mórz

Od siedmiu lat organizowany jest w Sosnowcu konkurs geologiczny dla młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych. Impreza zapoczątkowana w naszym mieście ma już od dwóch lat charakter ogólnopolski, a w roku bieżącym - międzynarodowy (część plastyczna).