Konkurs NASZA ZIEMIA

 

Państwowy Instytut Geologiczny organizuje corocznie dla młodzieży szkolnej konkurs NASZA ZIEMIA. 
Jest on rozgrywany w trzech kategoriach wiekowych:

  • dla szkół podstawowych jako konkurs plastyczny
  • a dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych jako konkurs wiedzy geologiczno-środowiskowej

Przeprowadzany jest dwuetapowo. Etap półfinałowy jest organizowany przez ośrodki regionalne PIG-PIB (w Sosnowcu, Gdańsku, Szczecinie, Kielcach, Krakowie, Wrocławiu i Warszawie). Zwycięzcy półfinałów w każdej kategorii wiekowej przechodzą do finałów ogólnopolskich, odbywających się co roku w okolicach Dnia Dziecka w Muzeum Geologicznym PIG-PIB w Warszawie. Udział w finałach jest połączony z fundowaną laureatowi wycieczką do Warszawy.

 

Konkurs został zainicjowany w 2000 r. przez Oddział Górnośląski PIG w Sosnowcu. Z roku na rok w konkursie uczestniczyło coraz więcej szkół oraz rozszerzał się jego zasięg terytorialny. Od kilku lat odbywa się jako konkurs ogólnopolski pod patronatem  Głównego Geologa Kraju, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Zarządu Głównego Związku Polskich Artystów Plastyków i Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Patronat nad konkursem obejmują też między innymi liczne kuratoria oświaty. Od roku 2006 z jedną roczną przerwą konkurs jest dofinansowywany przez NFOŚiGW.

 

Prace plastyczne nagrodzone i wyróżnione w konkursie były prezentowane na wystawach, m.in. Wizje zaginionych światów, Katastrofy przyrodnicze oraz Nasza Ziemia (wystawa plenerowa wielkoformatowych fotogramów prac plastycznych). Zamieszczane były również w kalendarzach, na pocztówkach i zakładkach do książek wydawanych przez Państwowy Instytut Geologiczny - PIB.

katastrofy przyrodnicze

VI edycja konkursu Katastrofy przyrodnicze objęła swoim zasiegiem całą Polskę (konkurs plastyczny). Całkowita liczba uczestników części plastycznej wynosiła ponad 3000 uczniów. Tak jak w latach poprzednich w Oddziale Górnośląskim przeprowadzono także części sprawdzającą wiedzę geologiczną uczniów ze szkół ponadpodstawowych. Otrzymaliśmy 234 prace pisemne od uczniów z województw śląskiego i opolskiego, z czego do finału zakwalifikowano 56 osób.

konkurs 2004

V edycja konkursu Pejzaże pradawnej Ziemi objęła swoim zasiegiem całą południową Polskę (konkurs plastyczny). Pierwszy raz w historii Oddział Górnośląski PIG koordynował organizację Konkursu w oddziałach regionalnych PIG (Dolnośląskim, Karpackim i Świętokrzyskim). Całkowita liczba uczestników części plastycznej wynosiła 2056 uczniów. Tak jak w latach poprzednich w Oddziale Górnośląskim oprócz części plastycznej dla młodzieży ze szkół podtawowych przeprowadzono także części sprawdzająceą wiedzę geologiczną uczniów ze szkół ponadpodstawowych.

konkurs 2003

Konkurs Wyprawa w głąb Ziemi rozgrywany był w 2003 roku w nieco innej formule. Ponieważ stale rosło zainteresowanie młodzieży konkursem, zwróciliśmy się do nauczycieli z prośbą o wstępną selekcję prac. Zaproponowaliśmy nadsyłanie maksymalnie 15 prac plastycznych i 8 pisemnych wykonanych pod kierownictwem tego samego nauczyciela z danej szkoły. Ostateczna ilość zgłoszeń wyniosła 328 osób w części plastycznej i 123 w części sprawdzającej wiedzę geologiczną (uczestnicy z woj. śląskiego i opolskiego). Dotarły do nas rysunki uczniów z Gorlic i Rzeszowa oraz przedszkolaków z Będzina, Katowic i Tych (w sumie 38).

konkurs 2002

WYNIKI KONKURSU


KONKURS PLASTYCZNY (nagrody główne):


Katarzyna WOJNAR - SP Nr 4 w Bielsku-Białej
Katarzyna KOTLARSKA - SP Nr 4 w Bielsku-Białej
Roksana BRODNICKA - SP Nr 9 w Sosnowcu
Martyna RÓŻALSKA - SP Nr 15 w Sosnowcu