Materiały szkoleniowe - akty prawne

hammer 719066 640

 

 
Download this file (Dyrektywa 2006_118_WE.pdf)Dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem[0]134 kB04.12.2015
Download this file (Dz.U.2011_09.81.685_monitoring_wod.pdf)Rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu JCWP[0]415 kB04.12.2015
Download this file (Kryteria oceny stanu wp.pdf)Rozporządzenie kryteria i sposób oceny stanu wód podziemnych[0]517 kB04.12.2015
Download this file (Podmioty ktorym przekazywane sa.pdf)Rozporządzenie podmioty którym PSHM i PSH przekazuje ostrzeżenia, prognozy[0]280 kB04.12.2015
Download this file (Prowadzenie monitoringu 2013.pdf)Rozporządzenie monitoring wód[0]768 kB04.12.2015
Download this file (standardowe procedury.pdf)Rozporządzenie standardowe procedury[0]2765 kB04.12.2015
Download this file (Ramowa Dyrektywa Wodna PL.doc)Ramowa Dyrektywa Wodna[0]506 kB04.12.2015
Download this file (Ustawa o IOS.pdf)Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska[0]173 kB04.12.2015
Download this file (Ustawa PW.pdf)Ustawa prawo wodne[0]780 kB04.12.2015
Download this file (ustawa pgig.pdf)Ustawa prawo geologiczne i górnicze[2]874 kB06.09.2015
Download this file (ustawa pos.pdf)Ustawa Prawo ochrony środowiska[2]1184 kB12.09.2015
Download this file (ustawa o ochr gruntow.pdf)Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych[2]189 kB12.09.2015
Download this file (kpa.pdf)Kodeks postępowania administracyjnego[3]339 kB06.09.2015
Download this file (rozpo.pdf)Rozporządzenie w sprawie projektów robót geologicznych[4]35 kB06.09.2015
Download this file (rozpopzz.pdf)Rozporządzenie projekt zagospodarowania złoża[4]212 kB06.09.2015
Download this file (rozpo zmieniajace roboty geolog.pdf)Rozporzadzenie zmianiające rozporządzenie w sprawie PRG[5]103 kB06.09.2015
Download this file (informacja.pdf)Rozporządzenie w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej[6]39 kB06.09.2015
Download this file (rozpo informacja geol.pdf)Rozporządzenie w sprawie korzystania z informacji geologicznej za wynagrodzeniem[7]85 kB06.09.2015
Download this file (rozpo archiwa.pdf)Rozporządzenie o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach[8]361 kB06.09.2015
Download this file (rozpo przekazywanie.pdf)Rozporządzenie w sprawie przekazywania materiałów do archiwów[9]241 kB06.09.2015
Download this file (rozpo dokumentowanie prac.pdf)Rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji z bieżącego dokumentowania [10]64 kB06.09.2015
Download this file (niezbedne.pdf)Rozporządzenie w sprawie elementów struktury dokumentów elektronicznych[11]27 kB06.09.2015
Download this file (rozpo dokumenty el.pdf)Rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z dokumentami elektr[12]54 kB06.09.2015
Download this file (ropo plan ruchu zakladu gorniczego.pdf)Rozporządzenie w sprawie planów ruchu zakładów górniczych[14]1026 kB12.09.2015
Download this file (rozp w spr prowadzenia ruchu - odkr~.pdf)Rozporządzenie w sprawie prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego[15]337 kB12.09.2015
Download this file (rozp w spr prowadzenia ruchu - otwo~.pdf)Rozporządzenie prowadzenie ruchu zakładów górniczych - otworowe[16]790 kB12.09.2015