Tytuł Opublikowano
Atlas osuwisk miasta Krakowa – nowość wydawnicza 20 listopad 2019
Trwają konsultacje społeczne projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy 20 listopad 2019
Powstanie Geopark Północnej Jury 19 listopad 2019
Rusza kolejna akcja COST o geotermii 19 listopad 2019
Trzęsienie ziemi w Indonezji 18 listopad 2019
Minister Henryk Kowalczyk pożegnał się z pracownikami resortu środowiska 15 listopad 2019
Geoinformacja wobec wyzwań cywilizacyjnych 13 listopad 2019
Pracownicy laboratorium chemicznego PIG-PIB na spotkaniu użytkowników spektrometrów i dyfraktometrów rentgenowskich 13 listopad 2019
Pierwsze posiedzenie Zespołu Doradczego ds. Geologii i Górnictwa w Ministerstwie Środowiska 12 listopad 2019
Trwają konsultacje projektu „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” 12 listopad 2019
Ukazał się listopadowy numer Przeglądu Geologicznego 09 listopad 2019
PIG-PIB na spotkaniu Baltic Sea Region Energy Carbon Capture and Storage 08 listopad 2019
Nowe sposoby dostępu do danych geologii inżynierskiej 08 listopad 2019
Założenia do Programu przeciwdziałania niedoborowi wody 07 listopad 2019
Inspirująca wizyta pracowników PIG-PIB w siedzibie Brytyjskiej Służby Geologicznej 06 listopad 2019
PIG-PIB na spotkaniu eksperckim ds. zarządzania środowiskiem nieaktywnych masywnych siarczków polimetalicznych 05 listopad 2019
Ograniczanie ryzyka klęsk żywiołowych tematem konferencji w Warszawie 05 listopad 2019
Relacja z Konferencji "Od podnóża Tatr po brzeg Karpat. Współczesne wyzwania kartografii geologicznej" 04 listopad 2019
Ukazał się kolejny numer Biuletynu Państwowego Instytutu Geologicznego 03 listopad 2019
Prognoza państwowej służby hydrogeologicznej 02 listopad 2019