W oparciu o zdarzenia sejsmiczne zarejestrowane w sieci PSG_Sejs_NET państwowa służba geologiczna opracowała comiesięczny raport sejsmologiczny. W skali globalnej oraz na obszarze Europy aktywność sejsmiczna w sierpniu 2023 r. była niższa niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Na obszarze Polski zarejestrowano znacząco większą aktywność sejsmiczną niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Zwiększona liczba zarejestrowanych zjawisk jest związana częściowo z wprowadzeniem nowego systemu alertowania, który jest bardziej czuły i wykrywa więcej zjawisk z obszaru Polski i regionów przyległych.