Wywiad z Dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego dr. inż. Mateuszem Damratem o nowej „Strategii rozwoju Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego do roku 2026 z perspektywą do roku 2030” przeprowadziła Anna Bagińska, Kierownik Biura Promocji i Komunikacji PIG-PIB.