logo warsztatówPracownicy Oddziału Geologii Morza PIG-PIB wzięli udział w XVI Terenowych Warsztatach Sedymentologicznych pt.: „Ewolucja środowisk sedymentacyjnych regionu Pobrzeża Kaszubskiego".