jaskinia wwwW ramach realizacji ustawowych zadań państwowej służby geologicznej Państwowy Instytut Geologiczny wydał w 2016 r. sześć tomów z serii inwentarza jaskiń Polski. Zawierają one dokumentacje 1063 jaskiń z obszaru Karpat, Tatr i Wyżyny Olkuskiej.