kamienne archiwum ziemi - konkurs nasza ziemia 2011Muzeum Geologiczne Państwowego Instytutu Geologicznego oraz Oddział Geologii Morza organizują Ogólnopolski Konkurs Geologiczno-Środowiskowy.
XII edycja konkursu nosi tytuł  "Kamienne archiwum Ziemi".

Uwaga !!!  Regionalne wyniki konkursu.

Regionalni laureaci konkursu plastycznego
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (gimnazja)
Regionalni laureaci konkursu wiedzy (ponadgimnazjalne)