Kolejny krok milowy w projekcie WaterProtect

Na półmetku międzynarodowego projektu WaterProtect, którego podstawowym celem jest opracowanie modelu zarządzania zlewnią użytkowaną rolniczą, zespół hydrogeologów z PIG-PIB wraz z partnerami (ZUT oraz ITP) zorganizował warsztaty dla przedstawicieli wszystkich podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie wodami na terenie zlewni Gowienicy Miedwiańskiej. Po okresie gromadzenia informacji i identyfikowania problemów, a także ocenie stanu wód (pierwszy etap badań został zakończony) nadszedł czas na poszukiwanie rozwiązań, które przyniosą korzyści dla wszystkich zainteresowanych.


Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni gospodarze zlewni, w tym mieszkańcy, rolnicy, producenci żywności, a także przedstawiciele instytucji regionalnych takich jak: RZGW, Zarządy Zlewni, ARiMR, WFOŚiGW. Obecny był także przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Uczestnicy w zespołach wspólnie szukali odpowiedzi na pytania w zakresie czterech obszarów tematycznych:

  1. Gospodarowanie wodami w zlewni
  2. Monitoring
  3. Najlepsze praktyki rolne
  4. Dostęp do informacji (jako narzędzie wspomagania decyzji)

Ożywiona dyskusja przeszła oczekiwania organizatorów. Przez ponad dwie godziny przy wspólnym stole przedstawiciele instytucji zarządczych i kontrolnych rozmawiali z mieszkańcami i rolnikami, co stworzyło możliwość wypracowania rozwiązań służących poprawie jakości wód w zlewni, korzystnych dla wszystkich stron.

1

Warsztaty i dyskusja podczas spotkania zorganizowanego w ramach projektu WaterProtect

Dyskusji przysłuchiwali się przedstawiciele europejskich partnerów projektu WaterProtect: Piet Seuntiens (VITO, Belgia), Tom Vereijken (European Water Partnership, Holandia) oraz Alexandra Puscas (Ecologic, Rumunia). Wymiana doświadczeń zdobytych podczas badań na poszczególnych poligonach badawczych zlokalizowanych na obszarze 7 krajów (Polska, Dania, Rumunia, Belgia, Irlandia, Włochy, Hiszpania) pomiędzy partnerami projektu inspiruje do poszukiwania nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań sprzyjających poprawie jakości wód.

2

Uczestnicy warsztatów zorganizowanego w ramach projektu WaterProtect

4

Warsztaty zostały zorganizowane podczas XXXI Targów AGROPOMERANIA, które odbywają się w Barzkowicach k. Szczecina (woj. zachodniopomorskie). Te największe targi rolne w kraju, przyciągające co roku wielu wystawców oraz ponad 120 tys. odwiedzających, rozpoczęły się w piątek (7 września) i potrwają do niedzieli (9 września). PIG-PIB już po raz drugi bierze w nich aktywny udział, prezentując na stoisku tematycznym problematykę zagrożeń i ochrony wód.

Podobnie jak w zeszłym roku, nasze stoisko cieszy się dużym zainteresowaniem. Wielu odwiedzających przyciąga szczególnie możliwość zbadania stężenia azotanów w próbkach wód pobranych z własnych studni i dostarczonych do polowego laboratorium na stoisku PIG-PIB.

5

Dzieci i młodzież interesują ciekawe tematyczne konkursy dotyczące geologii i ochrony środowiska, a także atrakcyjne nagrody. W zagadnieniach związanych z ochroną środowiska edukacja stanowi podstawę efektywnych działań.

6


Tekst i zdjęcia: Małgorzata Woźnicka


Link do strony projektu: www.water-protect.eu

Wydarzenie odbiło się szerokim echem w mediach:

Relacja TVP1 z Agro Pomerania 2018 - wywiad z dr Anną Kuczyńską z PIG-PIB

Ludzie zaskoczeni tym, co mają w studni. Problem z wodą do picia

flaga 7         water logo


Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej Horyzont 2020 na podstawie umowy nr 727450.

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 Research and Innovation Programme under grant agreement No. 727450.

Niniejsza publikacja odzwierciedla jedynie opinie autorów, a Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie informacji, zawartych w publikacji.

Disclaimer: this publication only reflects the authors’ views and the Commission is not responsible for any use that may be made of the information it contains.