The Baltic 2018 - The 14th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology

Specjaliści z Oddziału Geologii Morza PIG-PIB wzięli udział w cyklicznym spotkaniu „The 14th Colloquium on Baltic Sea Marine Geology (The Baltic 2018)”, które odbyło się w Szwecji w dniach 4 - 5 września 2018 r.

Kolokwium ma charakter cykliczny – odbywa się co 2 lata, za każdym razem w innym państwie nadbałtyckim. Pierwsze spotkanie odbyło się w 1987 roku w Finlandii. W Polsce konferencja gościła już dwukrotnie – w 1993 roku odbyła się w Sopocie („The 3rd Colloquium…"), a w 2016 roku - w Gdańsku („The 13th Colloquium…"). Organizatorem wydarzenia w naszym kraju za każdym razem był Oddział Geologii Morza Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB w Gdańsku.

Kolokwium "The Baltic 2018" odbyło się w Huddinge pod Sztokholmem, a organizatorem spotkania był Uniwersytet Södertörn. Głównym celem konferencji było zaprezentowanie najnowszych osiągnięć i trendów naukowych z zakresu geologii Morza Bałtyckiego. Tematyka spotkania obejmowała zagadnienia dotyczące rozwoju Bałtyku, współczesnych zmian linii brzegowej oraz poziomu morza, badań środowiskowych, przedczwartorzędowej geologii regionu, jak również praktycznych zastosowań geologicznych badań morskich. W konferencji uczestniczyli specjaliści z niemal wszystkich krajów nadbałtyckich, w tym dwoje specjalistów z Oddziału Geologii Morza PIG-PIB – dr Urszula Pączek i dr Grzegorz Uścinowicz.

Tematycznie konferencja została ujęta w cztery sesje:

  • Coastal processes
  • Humans and the Baltic Sea
  • Seafloor mapping
  • Paleoceanography and novel analytical methods

Pierwszego dnia kolokwium, podczas sesji poświęconej procesom brzegowym referat pt. „Short-term development forecast of low-lying and easy erodible coasts” (Uścinowicz G., Szarafin T.) wygłosił dr Grzegorz Uścinowicz. Drugiego dnia konferencji, podczas sesji poświęconej paleoceanografii oraz nowoczesnym metodom analitycznym, referat pt. „Hydrodynamic changes in the Gulf of Gdańsk environment (Southern Baltic) during the Littorina stage” wygłosiła dr Urszula Pączek.

Ponadto, w czasie sesji posterowej dr Grzegorz Uścinowicz  zaprezentował poster pt. „The geological mapping of the southern Baltic coastal zone - research program of the polish geological survey” (Uścinowicz G. i in.). Dla delegacji PIG – PIB był to bardzo pracowity okres, gdyż dr Grzegorz Uścinowicz przewodniczył również sesji tematycznej „Humans and the Baltic Sea”.

Ostatniego dnia konferencji, po zakończeniu części referatowej, zwykle ma miejsce spotkanie branżowe - Baltic Sea Geologist Meeting, podczas którego omawiane są bieżące oraz nadchodzące wydarzenia dotyczące geologii Bałtyku, w tym także ustalenie kolejnego gospodarza kolokwium, którym za dwa lata będzie Dania.Tekst i zdjęcia: Urszula Pączek i Grzegorz Uścinowicz