PIG-PIB na VI Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym w Zakopanem

Geotermia to zdecydowanie „gorący temat”. Zarówno wykorzystanie wód geotermalnych, jak i energii geotermii niskotemperaturowej rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie. Tym zagadnieniom był poświęcony VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny, który odbył się w Zakopanem w dniach 23-25 października 2018 r. Jednym z partnerów Kongresu był Państwowy Instytut Geologiczny - PIB. W wydarzeniu wzięło udział ponad 180 osób, w tym liczne grono ekspertów z Instytutu.


Głównym organizatorem Kongresu Geotermalnego było Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne, we współpracy z PEC Geotermia Podhalańska SA., AGH WGGiOŚ Katedrą Surowców Energetycznych, Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Partnerem Kongresu, oprócz  PIG - PIB, było także Miasto Zakopane, Starostwo Tatrzańskie oraz Resort Bukowina.

VI Ogólnopolski Kongres Geotermalny był najważniejszym wydarzeniem dla naukowców i praktyków zajmujących się energią geotermalną w Polsce. To cykliczne wydarzenie co roku gromadzi licznych specjalistów z tej dziedziny i jest okazją do wykluwania się nowych pomysłów i idei związanych z geotermią.

Podczas tegorocznego Kongresu  podsumowano dokonania w zakresie wykorzystania wód geotermalnych i energii geotermalnej, a także stan badań, wdrożeń, inwestycji, nowych projektów oraz perspektywicznych kierunków rozwoju geotermii w Polsce. Rozważano strategie krajowe i międzynarodowe dotyczące geotermii.

prof kepinska

VI OKG uroczyście otworzyła dr hab. inż. Beata Kępińska, profesor IGSMiE PAN i prezes Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego. W ramach sesji inauguracyjnej pani Profesor przedstawiła referat pt.: Obecny stan wykorzystania energii geotermalnej w Polsce na tle świata i Europy. Fot. GLOBEnergia

Elementem programu była prezentacja inicjatyw i działań Rządu RP / Ministerstwa Środowiska dla wsparcia rozwoju wykorzystania energii geotermalnej w Polsce, osiągniętych już wyników, dalszych planów – w tym Polityki Surowcowej Państwa i założeń Programu Wykonawczego dla ciepła Ziemi (przygotowanego z aktywnym udziałem przedstawicieli Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego). Przedstawiono efekty i dalsze działania związane ze wsparciem rządowym dla geotermii.


W Kongresie wzięło udział ponad 180 uczestników – przedstawicieli szeroko rozumianej branży geotermalnej, inwestorów, samorządowców, naukowców, etc. Swoje wystąpienia mieli m.in. prof. dr hab. inż. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP ds. Polityki Surowcowej, Główny Geolog Kraju (Ministerstwo Środowiska), Artur Sz. Michalski – zastępca Prezesa NFOŚiGW oraz Wojciech Stańczuk z Departamentu Energii Odnawialnej i Rozproszonej Ministerstwa Energii.

uczestnicy vi okg

Wspólne zdjęcie uczestników VI Ogólnopolskiego Kongresu Geotermalnego. Fot. GLOBEnergia


W ramach Kongresu odbyły się sesje plenarne, panelowe, techniczne i naukowe oraz sesja posterowa. Wygłoszono około 40 referatów i przedstawiono 18 posterów. Wręczono – przyznaną po raz pierwszy – Nagrodę Naukową Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego za najlepszą publikację z zakresu geotermii w latach 2016-2018.

W kongresie wzięli udział liczni eksperci Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB, którzy przygotowali szereg artykułów, referatów naukowych, prezentacji oraz posterów.

Wygłoszono pięć referatów:

socha

Dr Mariusz Socha z PIG - PIB przedstawił referat pt.: Ocena możliwości wykorzystania wód termalnych na obszarze gminy Lesznowola. Fot. Grzegorz Ryżyński

klonowski

Dr Maciej Kłonowski przedstawił referat pt.: Ocena możliwości wykorzystania płytkiej energii geotermalnej w obszarach miejskich – wyniki Projektu Geothermal4PL. Fot. Grzegorz Ryżyński


Eksperci z PIG-PIB zaprezentowali 7 posterów:

W trakcie kongresu przedstawiciele Instytutu prowadzili stoisko promocyjno - informacyjne, na którym prezentowano plansze dotyczące geotermii średnio- i niskotemperaturowej oraz udzielano informacji o działalności PIG-PIB w zakresie prowadzonych i zakończonych projektów krajowych oraz międzynarodowych w zakresie geotermii, takich jak:


Na stoisku dużym zainteresowaniem cieszyło się stanowisko komputerowe, na którym dokonywano interaktywnej prezentacji dostępu do danych geologicznych on-line udostępnianych przez PIG-PIB w portalach mapowych geologia.pgi.gov.pl oraz geolog.pgi.gov.pl.

Dla podsumowania osiągnięć Kongresu i przyszłych perspektyw rozwoju geotermii została powołana komisja wnioskowa, w skład której weszli m.in. przedstawiciele PIG-PIB: dr Wiesław Kozdrój i dr Mariusz Socha. W przygotowanych wnioskach, z inicjatywy reprezentantów PIG-PIB, zawartych zostało szereg postulatów mających wpływ na lepsze wykorzystanie zasobów płytkiej geotermii, w tym wsparcie dla projektów naukowych i promocję zastosowań technologii geotermalnych pomp ciepła.

W trakcie kongresu otwarte było stoisko promocyjno-informacyjne Instytutu, na którym eksperci PIG-PIB udzielali wszystkim zainteresowanym informacji nt. danych geologicznych i hydrogeologicznych, którymi dysponuje Instytut, projektów i tematów badawczych dotyczących hydrogeotermii oraz geotermii nisko- i wysokotemperaturowej.

stoisko pig pib

Nasi eksperci: Aleksandra Łukawska i Grzegorz Ryżyński

wycieczka 01

Uczestnicy wycieczki terenowej w trakcie wizyty w obiektach PEC Geotermia Podhalańska S.A. w Bańskiej Niżnej. Fot. Grzegorz Ryżyński

Tekst: Grzegorz Ryżyński, Maciej Kłonowski, Wiesław Kozdrój
Zdjęcia: Grzegorz Ryżyński, GLOBEnergia

Wykorzystano materiały GLOBEnergia oraz Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego

Więcej informacji nt. kongresu znajduje się na stronie organizatorów VI Kongresu Geotermalnego

 

logotyp 05

 

Stoisko ekspozycyjne PIG-PIB podczas Kongresu geotermalnego zostało zorganizowane w ramach tematu: Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej oraz sfinansowane ze środków NFOŚiGW