Ukazał się nowy numer Przeglądu Geologicznego

Nowy, grudniowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie ponad 65 lat, od marca 1953 roku. Dotychczas ukazało się już 790 numerów.

Aktualne wydanie Przeglądu Geologicznego (2018-12, tom 66) zaczynamy lekturą stałej rubryki Aktualia ropy naftowej i gazu ziemnego oraz artykułem Adama Maksymowicza Strategiczne znaczenie złóż wanadu. Surowiec ten robi karierę w związku zapotrzebowaniem na baterie zasilające samochody o napędzie elektrycznym. A czy w Polsce możliwa jest eksploatacja tego cennego surowca? Jak twierdzi Autor - trzeba zweryfikować wyniki badań sprzed prawie pół wieku i na nowo podjąć stosowne w tej sprawie decyzje.

W cyklu "100 lat Państwowego Instytutu Geologicznego - dla gospodarki, nauki i edukacji" polecamy artykuł Badania geologiczno-inżynierskie prowadzone w Państwowym Instytucie Geologicznym w drugim pięćdziesięcioleciu jego działalności autorstwa Zbigniewa Frankowskiego, Edyty Majer, Marty Sokołowskiej, Grzegorza Ryżyńskiego, Szymona Ostrowskiego i Krzysztofa Majera. Mało jest w geologii dziedzin rozwijających się tak dynamicznie, jak geologia inżynierska, której praktycznych zastosowań nie sposób przecenić. Największe osiągnięcia geologów inżynierskich w ostatnich 50 latach działalności Państwowego Instytutu Geologicznego, ujęte w dużym skrócie zajmują całą szpaltę i nie jest to zapewne ich ostatnie słowo, zważywszy na rozwój geotermii niskotemperaturowej, wykorzystaniu geologii w 3D lub wdrażaniu idei Smart City.

Legislacyjne potrzeby geologii i górnictwa omówił w artykule prof. Aleksander Lipiński, wymieniając 15 głównych barier funkcjonowania geologii i górnictwa (i zastrzegając, że jest to lista otwarta...). Znalazła się tu kwestia własności złóż kopalin, korekta terminologii, sprawa koncesji na eksploatację złóż bursztynu czy uproszczenie procedury wydawania pozwoleń na eksploatację kopalin pospolitych. Autor podsumowuje też dotychczasowe dokonania legislatora, czyli Ministra Środowiska.

Polecamy również artykuł naukowy Zawartość minerałów FeNi w chondrytach H jako wskaźnik zasobności pozaziemskich skał rudonośnych w wybrane metale, którego autorami są Konrad Blutstein, Tadeusz A. Przylibski i Katarzyna Łuszczek. Tekst zaczyna się intrygująco, jak kultowy wstęp z sagi "Gwiezdne Wojny": "W literaturze science fiction powszechny jest obraz kopalni eksploatujących złoża surowców na planetach, księżycach i małych ciałach układów planetarnych w Drodze Mlecznej oraz innych galaktykach. Pozaziemskie kolonie górnicze w odległych konstelacjach, a nawet na peryferiach znanego nam Wszechœwiata są często miejscem akcji filmów i książek tego gatunku. Czy jednak pozaziemskie górnictwo i zasoby surowców poza naszą planetą są nadal obecne we współczesnej cywilizacji i kulturze człowieka tylko w sferze science fiction?". Polecamy także dlatego, że 90% pytań, które kierowane są do Pogotowia Geologicznego to: czy znalazłem meteoryt?

Zapraszamy do lektury!

 pg12 small

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.