PIG-PIB współorganizatorem konferencji „Sedimentary Source-to-Sink Systems in Marginal Seas”

W dniach 12-14 listopada 2018 r. w Szczecinie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Sedimentary Source-to-Sink Systems in Marginal Seas” zorganizowana przez Uniwersytet Szczeciński oraz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy.


Tematyka konferencji dotyczyła badań morskich prowadzonych na obszarach mórz marginalnych w szeroko rozumianej relacji pomiędzy źródłem osadów i miejscem ich depozycji (source-to-sink). W trakcie konferencji rozpatrywano zmiany zachodzące zarówno współcześnie (również pod wpływem antropopresji), jak i przedstawiono wielowskaźnikowe rekonstrukcje środowiskowe oraz projekcje zmian środowiska w przyszłości (modele). Dyskusji poddane zostały aspekty metodologiczne badań strefy brzegowej oraz obszarów szelfowych, w tym problematyka datowań osadów metodą optycznie stymulowanej luminescencji (OSL). 

W konferencji udział wzięli przedstawiciele 13 instytucji naukowo-badawczych m.in. z Chin, Niemiec, Polski i Stanów Zjednoczonych. Ze strony Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB udział w konferencji wzięli m.in. prof. dr hab. inż. Przemysław Borkowski, prof. dr hab. Szymon Uścinowicz, dr Artur Skowronek oraz dr Przemysław Drzewicz.

szczecin konf 1

Wizyta delegacji Morskiego Oddziału Chińskiej Służby Geologicznej (Gunagzhou Marine Geological Survey) w Oddziale Pomorskim PIG-PIB

Wydarzeniem związanym z organizowaną konferencją i równie istotnym z punktu widzenia PIG-PIB była wizyta 8 osobowej delegacji Morskiego Oddziału Chińskiej Służby Geologicznej (Gunagzhou Marine Geological Survey) w Oddziale Pomorskim PIG-PIB w dniu 13.11.2018 r. Podczas spotkania przedstawiono wybrane zagadnienia związane z lokalną tematyką estuarium Odry, które potencjalnie może stanowić obszar przyszłej współpracy.

W trakcie spotkania Zastępca dyrektora PIG-PIB ds. badań i rozwoju, prof. Przemysław Borkowski przekazał na ręce swojego odpowiednika w GMGS, Prof. Gaowen He podpisany protokołu z wizyty delegacji PIG-PIB w Chinach w lipcu 2018 roku. Zgodnie z ustaleniami do ponownej wizyty Chińskiej Służby Geologicznej i spotkania w Polsce dojdzie w drugim kwartale 2019 roku, kiedy to w Warszawie zostanie podpisane przez obie strony porozumienie o współpracy (MoU) na kolejne lata.

szczecin konf 2

Prof. Przemysław Borkowski przekazuje podpisany protokołu z wizyty delegacji PIG-PIB w Chinach w lipcu 2018 roku

szczecin konf 3

Liczymy na długą i owocną współpracę

Tekst i zdjęcia: Michał Tomczak

  pdf Program konferencji (3.39 MB)