Kolejny wstrząs sejsmiczny w Kopalni "Rudna"

29 stycznia 2019 r. o godzinie 12:53:44 UTC (13:53:44 czasu lokalnego) w sieciach sejsmologicznych zarejestrowany został wstrząs sejsmiczny w obrębie Legnicko - Głogowskiego Zagłębia Miedziowego. Wstrząs zarejestrowały również stacje sejsmologiczne sieci państwowej służby geologicznej (PSG_SEJS_NET) i sieci sejsmologicznej PLSN IGF PAN.


Jest to kolejny silny wstrząs zanotowany w tym roku w należącej do KGHM kopalni rudy miedzi "Rudna" w Polkowicach. W zdarzeniu zarejestrowanym 12 stycznia 2019 r. śmierć poniosła jedna osoba, a 6 zostało rannych.

tabela rudna wstrzas

Parametry wstrząsu zarejestrowanego przez sieć PSG_SEJS_NET w obrębie Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego

Lokalizacja zjawiska z 29 stycznia 2019 r. została określona na 51.47 N ; 16.04 E, a głębokość ogniska na 1 km. Magnitudę wyliczono z sieci państwowej służby geologicznej PSG_SEJS_NET na 5.0, zaś European - Mediterranean Seismological Centre (EMSC) podało magnitudę M4.8.

Wstrząs był wynikiem prowadzonej w tym rejonie działalności górniczej. W jego rejonie pracowało 32 górników, z których rannych zostało 15, w tym jeden ciężko. Na moment sporządzenia komunikatu (30.01.2019 r., godz. 7:20) jeden górnik jest w dalszym ciągu poszukiwany przez służby ratownicze.

rudna

Mapa lokalizacji epicentrum wstrząsu sejsmicznego z rejonu Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego (Kopalnia "Rudna", 29.01.2019, godz. 12:53:45 UTC) zarejestrowanego w bazie EMSC (dane EMSC)

rudna1

Lokalizacja i parametry wstrząsu sejsmicznego z dnia 29.01.2019 r., godz. 12:53:44.6 (UTC) z rejonu Legnicko-Głogowskiego Zagłębia Miedziowego, wyznaczone na podstawie danych z ciągłego monitoringu aktywności sejsmicznej na obszarze Polski sieci państwowej służby geologicznej PSG_Sejs_NET

Poniżej przedstawiono zapisy obrazu falowego ze stacji monitoringu sejsmicznego sieci państwowej służby geologicznej PSG_SEJS_NET zlokalizowanych najbliżej zanotowanego wstrząsu.

rudna sejsmogram1

Sejsmogramy składowych EHZ, EHN, EHE z monitoringu sejsmicznego zarejestrowane na stacji MICH (Michałowice) sieci PSG_Sejs_NET (odl. 13.3 km od epicentrum), czas pierwszych wstąpień fali P 12:53:48.649 (UTC)

rudna sejsmogram2

Sejsmogramy składowych EHZ, EHN, EHE z monitoringu sejsmicznego zarejestrowane na stacji KIJE (PG09) sieci PSG_Sejs_NET (odl. 79.53 km od epicentrum), czas pierwszych wstąpień fali P 12:54:11.727 (UTC)

rudna sejsmogram3

Sejsmogramy składowych EHZ, EHN, EHE z monitoringu sejsmicznego zarejestrowane na stacji Błotnica BLOT (PG10) sieci PSG_Sejs_NET (odl. 127.96 km od epicentrum), czas pierwszych wstąpień fali P 12:54:06.607 (UTC)

rudna sejsmogram4

Sejsmogramy składowych EHZ, EHN, EHE z monitoringu sejsmicznego zarejestrowane na stacji Płoszczyna PLO (PG10) sieci PSG_Sejs_NET (odl. 62.50 km od epicentrum), czas pierwszych wstąpień fali P 12:53:56.532 (UTC)

Centrum Geozagrożeń
Projekt: Monitoring Geodynamiczny Polski