Dr Piotr Dziadzio został Głównym Geologiem Kraju

1 sierpnia 2019 r. dr Piotr Dziadzio objął stanowisko Głównego Geologa Kraju i sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska. Funkcje te powierzył mu Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Ministra Środowiska Henryka Kowalczyka.

glowny geolog 2019 panorama

Piotr Dziadzio jest absolwentem Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał tytuł magistra geologii w zakresie stratygraficzno - poszukiwawczym. W 1999 r. w Państwowym Instytucie Geologicznym uzyskał tytuł doktora na podstawie rozprawy „Sedymentologia utworów miocenu wschodniej części zapadliska przedkarpackiego między Leżajskiem a Lubaczowem”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Tadeusz Peryt.

Nowy Główny Geolog Kraju w 2001 r. ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania firmą w Wyższej Szkole Biznesu National - Louis Univerisity w Nowym Sączu. Posiada uprawnienia geologiczne kat. I. Jest autorem wielu publikacji naukowych, opracowań, projektów i dokumentacji geologicznych.

Piotr Dziadzio rozpoczął karierę zawodową w 1992 r. w Instytucie Nauk Geologicznych PAN. W latach 1993 -2006 pracował w PGNiG S.A. w Biurze Geologicznym Geonafta w Gorlicach oraz w Departamencie Poszukiwania Złóż Ośrodku - Regionalnym Południe w Jaśle. W latach 2006-2011 był dyrektorem zarządzającym spółką Narzędzia i Urządzenia Wiertnicze Sp. z o.o. w Gorlicach. W latach 2012-2013 pracował w firmach prywatnych związanych z wydobyciem surowców. Od 2013 do chwili obecnej był pracownikiem Instytutu Nafty i Gazu – PIB.

W 2004 r. Piotr Dziadzio został redaktorem naczelnym czasopisma „Wiadomości Naftowe i Gazownicze” i pełnił tą funkcję do 31 lipca 2019 r. W latach 2001 - 2008 był członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Geologicznego i członkiem International Association of Sedimentologists. W 2016 r. został wybrany sekretarzem generalnym Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego, był również rzeczoznawcą tej organizacji w zakresie geologii naftowej. Od 2016 r. jest sekretarzem Polskiego Komitetu Narodowego Światowej Rady Naftowej (Word Petroleum Council). Posiada stopień Dyrektora Górniczego III stopnia oraz Odznaczenie Honorowe Zasłużony dla Górnictwa RP, którą otrzymał za pracę na rzecz polskiego górnictwa w 2008 r.

ggk

Minister Środowiska Henryk Kowalczyk (po prawej) wręcza nominację na Głównego Geologa Kraju dr Piotrowi Dziadzio (po lewej)

"Tak odpowiedzialne stanowisko wymaga osoby z dużym doświadczeniem. Pan Piotr Dziadzio spełniał wszystkie wymagane kryteria" - powiedział minister Kowalczyk, gratulując powołania na stanowisko Głównego Geologa Kraju.

 ggk2

Główny Geolog Kraju (drugi z prawej) w towarzystwie pozostałych osób z kierownictwa Ministerstwa Środowiska (od prawej: minister Henryk Kowalczyk, dr Piotr Dziadzio, Główny Konserwator Przyrody i Sekretarz Stanu Małgorzata Golińska, Podsekretarz Stanu Sławomir Mazurek, Dyrektor Generalny Grzegorz Mroczek)

Główny Geolog Kraju wykonuje kompetencje ministra środowiska z zakresu administracji geologicznej oraz nadzoru nad wykonywaniem zadań państwowej służby geologicznej.

Źródło: Ministerstwo Środowiska
Zdjęcia: Ministerstwo Środowiska