Ukazał się lipcowy numer Przeglądu Geologicznego

Lipcowy numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie przez 66 lat, od 1953 roku. Dotychczas wydano już 797 numerów pisma.

Aktualny numer Przeglądu Geologicznego (2019-07, tom 67) można streścić w dwóch słowach: sto lat! Jego wyjątkowy, odświętny charakter podkreśla złota okładka z jubileuszowym logiem oraz mottem i zdjęciem pierwszego dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego, prof. Józefa Morozewicza.

"Niniejszy numer Przeglądu Geologicznego jest hołdem dla tych wszystkich pracowników i współpracowników Instytutu, zmarłych i żyjących, którzy w minionym stuleciu dobrze przysłużyli się sprawie poznania budowy geologicznej kraju i jego bogactw naturalnych, i w konsekwencji – właściwemu wypełnianiu zadań państwowej służby geologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej" - ta parafraza dedykacji z tekstu K. Jaworowskiego z 1989 r.,omawiającego rolę Państwowego Instytutu Geologicznego w badaniach budowy geologicznej Polski wciągu pierwszych 70 lat istnienia PIG, najlepiej podsumowuje zamysł najnowszego wydawnictwa.

Blok artykułów pod redakcją prof. Tadeusza Peryta pn. "Państwowy Instytut Geologiczny - sto lat w służbie Niepodległej" zawiera 15 tekstów przedstawiających  historię, zasoby i dokonania Instytutu. W artykule "Sto lat Państwowego Instytutu Geologicznego – zarys historii materialnej" S. Wołkowicz i T. Peryt zawarli historię budowy gmachów Instytutu w Warszawie. Główny budynek, oddany do użytku w 1936 r. i odbudowany po zniszczeniach w czasie II wojny światowej, do dziś jest dumą Instytutu. W kolejnych latach, ze względu na znaczną intensyfikację badań geologicznych w Polsce, powstawały kolejne oddziały regionalne Instytutu, które obecnie mają swoje siedziby w Krakowie, Sosnowcu, Wrocławiu, Kielcach, Gdańsku i Szczecinie. Ponadto Państwowy Instytut Geologiczny posiada 8 archiwów rdzeni rozmieszczonych w różnych częściach kraju.

Polecamy artykuł "Państwowy Instytut Geologiczny jako państwowa służba geologiczna – sto lat w służbie Niepodległej", w którym T. Peryt przedstawił najważniejsze fakty i etapy stuletniej historii PIG. Z podsumowania wynika jednoznacznie, że Państwowy Instytut Geologiczny z powodzeniem spełnia wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem kompleksowych badań geologicznych i jest wzorcowym przykładem nowoczesnej państwowej służby geologicznej. Taki sam wniosek można wysnuć po lekturze artykułu A.Sadurskiego, L. Skrzypczyka i M. Woźnickiej  "Powstanie i rozwój państwowej służby hydrogeologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym".

Kolejne artykuły stanowią kompendium wiedzy o szerokim zakresie wieloletniej działalności Instytutu. "Sto lat kartografii geologicznej w Państwowym Instytucie Geologicznym" (L. Marks),  "Sto lat badań głębokiej budowy geologicznej Polski w Państwowym Instytucie Geologicznym – zarys historii" (M. Narkiewicz), "Wielkie odkrycia surowcowe Państwowego Instytutu Geologicznego" (W. Mizerski),  "Polskie zagłębia węgla kamiennego – zarys historii badań Państwowego Instytutu Geologicznego" (J. Jureczka, A. Ihnatowicz, A. Zdanowski) czy "Badania geologii złóż węgla brunatnego w Państwowym Instytucie Geologicznym" (J.R. Kasiński) to tylko wybrane pozycje obowiązkowe tego numeru.

Zapraszamy  do lektury!

pg okl 1 2019 07

Aby przeczytać cały numer, kliknij tutaj.