Światowy Dzień Monitoringu Wód

18 września obchodzony jest Światowy Dzień Monitoringu Wód, ustanowiony przez Fundację America's Clean Water w 2003 roku. To ogólnoświatowa akcja, zachęcająca społeczeństwa do ochrony światowych zasobów wodnych, podejmowania działań na rzecz czystości rzek, jezior oraz innych zbiorników wodnych.
 

Badania monitoringowe dostarczają aktualnych informacji o stanie środowiska. Stanowi to podstawę do podejmowania działań mających na celu jego poprawę. W ramach realizacji zadań państwowej służby hydrogeologicznej Państwowy Instytut Geologiczny - PIB prowadzi monitoring wód podziemnych w zakresie ilościowym i jakościowym.

Początki monitoringu wód podziemnych w PIG - PIB sięgają lat 70-tych XX wieku. Wtedy, na mocy zarządzenia ówczesnego Prezesa Centralnego Urzędu Geologii, powstała sieć stacjonarnych obserwacji wód podziemnych na terenie Polski. W 1991 roku do wykonywanych w jej ramach pomiarów wahań zwierciadła wód podziemnych oraz wydajności źródeł dołączył monitoring jakości zwykłych wód (sieć krajowa), którego zadaniem były badania składu chemicznego. W latach 2006-2007 roku obie sieci połączono w sieć obserwacyjno - badawczą wód podziemnych. Jednym z jej głównych zadań jest obecnie dostarczenie pomiarów i wyników analiz chemicznych do oceny stanu ilościowego i chemicznego jednolitych części wód podziemnych w układzie dorzeczy na terenie kraju.

Aktualnie sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych obejmuje 1250 punktów zlokalizowanych na obszarze całego kraju (stacje hydrogeologiczne I i II rzędu). Blisko 30% punktów wyposażonych jest w automatyczne urządzenia pomiarowe wraz z transmisją danych.

W realizację prac monitoringowych w Instytucie zaangażowanych jest kilkadziesiąt osób z centrali PIG - PIB w Warszawie i wszystkich jednostek regionalnych (w Gdańsku, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Sosnowcu, Szczecinie i Wrocławiu). Wszystkim składamy serdeczne życzenia z okazji Dnia Monitoringu Wód.

Zobacz: Monitoring wód podziemnych >>

Zdjęcia: Archiwum państwowej służby hydrogeologicznej