III Warsztaty Geologii Inżynierskiej w Krakowie

W dniach 19 – 20 września 2019 r. odbyła się trzecia edycja Warsztatów Geologii Inżynierskiej. Wydarzenie odbyło się na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo – Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie. Specjaliści z całego kraju, związani z geologią inżynierską, geotechniką i budownictwem, mieli okazję do wysłuchania ciekawych referatów, udziału w warsztatach oraz licznych dyskusji, zarówno na auli jak i w kuluarach. Wśród licznego grona uczestników nie mogło zabraknąć przedstawicieli Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB, pełniącego patronat honorowy nad wydarzeniem. Tuż przed rozpoczęciem sesji plenarnej przedstawiciel Zespołu Geologii Inżynierskiej PIG-PIB odczytał list Dyrektora PIG-PIB skierowany do organizatorów oraz wszystkich uczestników warsztatów.

Tematyka tegorocznych warsztatów dotyczyła głównie badań i interpretacji wyników sondowania CPTU, które pozwala ustalić profil geologiczny i stan gruntów w podłożu oraz innych badań terenowych i laboratoryjnych, wykorzystywanych przy wszelkich inwestycjach. Omawiano także wykorzystanie metod geofizycznych w geologii inżynierskiej oraz geomonitoringu w drogownictwie. Nie zapomniano o teoretycznych i praktycznych aspektach prawnych w geologii inżynierskiej. Ożywiony dyskurs wywołało wystąpienie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na temat projektowania oraz dokumentowania wyników badań podłoża budowlanego dla inwestycji drogowych. Jest to związane z wprowadzeniem do stosowania w GDDKiA „Wytycznych badań podłoża budowlanego na potrzeby budownictwa drogowego”, opracowanych przez konsorcjum naukowe w składzie: Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (lider), Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (partner), Politechnika Warszawska (partner) w ramach projektu naukowego „Nowoczesne metody rozpoznania podłoża gruntowego w drogownictwie”.

wgi1

Krzysztof Majer z PIG-PIB podczas III Warsztatów Geologii Inżynierskiej

W pierwszym dniu Warsztatów, równocześnie z sesją audytoryjną, przewidziano możliwość prezentacji wszystkich firm, instytucji oraz administracji państwowej na specjalnie przygotowanych stoiskach. Państwowy Instytut Geologiczny - PIB również miał okazję do zaprezentowania swojej działalności. Na stoisku informowano o dostępie do Bazy Danych Geologiczno – Inżynierskich (BDGI) oraz o danych geologicznych dla miast.

wgi2

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB podczas III Warsztatów Geologii Inżynierskiej w Krakowie

wgi3

Stoisko Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB

Uczestnicy wydarzenia mieli okazję wziąć udział w jednej z trzech sesji warsztatowych. Mgr Wojciech Paciura z Programu Geologiczne Bazy Danych poprowadził praktyczne zajęcia w pracowni komputerowej, dotyczące możliwości wykorzystania funkcjonalności portalu mapowego geologia.pgi.gov.pl, aplikacji mobilnej GeoLOG oraz innych usług mapowych oferowanych przez PIG-PIB.

wgi4

Portal mapowy geologia.pgi.gov.pl

Najwięcej uwagi mgr Wojciech Paciura poświęcił niezwykle funkcjonalnemu portalowi mapowemu Geologia, który powstał w ramach zadań państwowej służby geologicznej.

Następną szansą na spotkania wszystkich zainteresowanych geologią inżynierską będzie 7. Ogólnopolskie Sympozjum Współczesne Problemy Geologii Inżynierskiej w Polsce, organizowane przez Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Bydgoszczy w dniach 24 - 27 listopada 2020 r. 

Więcej informacji o III Warsztatach Geologii Inżynierskiej znajduje się na stronie: www.warsztatygi.agh.edu.pl

Tekst: Kamil Wasilewski, Anna Stawicka
Zdjęcia: www.warsztatygi.agh.edu.pl

logo sfinansowano Udział w III Warsztatach Geologii Inżynierskiej został zorganizowany w ramach tematu „Upowszechnianie wiedzy z zakresu geologii oraz promocja działań służby geologicznej” oraz sfinansowany ze środków NFOŚiGW.