Ukazał się marcowy numer Przeglądu Geologicznego

Kolejny numer Przeglądu Geologicznego jest już dostępny on-line. Czasopismo ukazuje się nieprzerwanie od 1953 roku - dotychczas wydano już 805 numerów. Przegląd Geologiczny jest miesięcznikiem adresowanym do środowiska geologów i specjalistów z pokrewnych dziedzin nauki. Publikujemy w nim recenzowane artykuły naukowe, w tym przeglądowe i metodyczne, artykuły informacyjne, materiały gospodarcze, ekonomiczne, organizacyjne, prawne i dotyczące działalności administracji geologicznej, a także wspomnienia, recenzje książek oraz relacje z historycznych i współczesnych wydarzeń geologicznych. Wydajemy także specjalne zeszyty tematyczne i związane z ważnymi konferencjami geologicznymi.

W aktualnym numerze Przeglądu Geologicznego (2020-03, tom 68) znalazły się artykuły z zakresu prawa i administracji geologicznej, historii geologii, geomorfologii, geologii złóż, hydrogeologii i ochrony georóżnorodności. Nie zabrakło stałych rubryk - "Wiadomości gospodarczych", "Recenzji" oraz "Polecanych publikacji". 

"Koronawirus negatywnie wpływa na gospodarkę surowcami" informuje czytelników Adam Maksymowicz. W styczniu i lutym 2020 r., gdy epidemia rozwijała się głównie w Chinach, ceny większości surowców na światowych rynkach obniżyły się. Zyskały jedynie ceny srebra i złota. Po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej i wydaniu przez władze Państwa Środka uspokajających komunikatów, giełdy uspokoiły się. Jednak skutki zaburzeń handlu z Chinami będą miały wymiar globalny. Wpływ na to ma zmniejszenie produkcji wielu towarów oraz ograniczenia w transporcie, dodatkowo nasilające się w miarę rozwoju epidemii na całym świecie. Spowolnienie gospodarcze wpłynie na zmniejszenie eksploatacji rudy żelaza w Australii i Indiach, które dostarczają surowce do hut w Chinach. Idzie za tym zaburzenie całego łańcucha dostaw, które poskutkuje zmniejszeniem produkcji w wielu rejonach świata, także w Polsce. W wyniku globalizacji wszyscy jesteśmy ze sobą powiązani i współzależni, zarówno pod względem gospodarczym, jak i szybszego rozprzestrzeniania się chorobotwórczych patogenów. 

W artykule "Geotermia w Polsce – rozwój stymulowany przez środki subfunduszu geologicznego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" autorstwa m.in. Głównego Geologa Kraju Piotra S. Dziadzia przedstawiono wyniki oceny projektów geotermalnych, przedłożonych w latach 2016–2018 w ramach programu priorytetowego pt. Geologia i górnictwo, część 1 - „Zrozumienie budowy geologicznej kraju oraz gospodarki mineralnej i wód gruntowych zasoby”, realizowanych ze środków finansowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Artykuł podsumowuje także realizację projektów geotermalnych finansowanych przez fundusz oraz założenia nowego programu priorytetowego, który jest obecnie wdrażany w celu rozwoju ogrzewania geotermalnego w Polsce.

Zapraszamy  do lektury!

pg okl 1 2020 03

Aby przeczytać bezpłatnie cały numer on-line, kliknij TUTAJ >>