Kronika budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy (część III)

Zapraszamy do śledzenia postępów prac przy budowie Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k/Kłodawy. Powstaje tu nowoczesna hala wysokiego składowania o powierzchni 7500 m², która będzie w stanie pomieścić około miliona metrów bieżących próbek geologicznych (głównie rdzeni wiertniczych). Budowany jest także budynek analityczno-laboratoryjny z profilatornią i salą konferencyjną. Centralny Magazyn Próbek Geologicznych zostanie oddany do użytku w czerwcu 2023 r. Inwestycja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Prace budowlane postępują szybko, a ich zaawansowanie jest następujące:

 • teren budowy oczyszczono z zakrzewień i drzew,
 • wybudowano zaplecze budowy z ogrodzeniem budowlanym,
 • z obszaru przeznaczonego pod drogi i chodniki została zdjęta i zabezpieczona wierzchnia warstwa gleby (humus),
 • zakończono stan surowy otwarty w budynku analityczno - laboratoryjnym; aktualnie prowadzone są tam roboty związane z montażem ślusarki okiennej, wykonywane są tynki i montowane instalacje,
 • w budynku hali magazynowej realizowany jest gruntowy powietrzny wymiennik ciepła,
 • wykonywane są stropy oraz słupy budynku,
 • częściowo wymurowano ściany szczytowe zewnętrzne,
 • przeprowadzono pierwsze dostawy konstrukcji stalowej dachu, które są obecnie przygotowywane do montażu,
 • zakończono wykonywanie odwiertów dolnego źródła pompy ciepła,
 • częściowo wykonano instalację deszczową zewnętrzną. 

Aktualnie prowadzone są prace związane z wykonaniem:

 • stóp i ław fundamentowych budynku hali magazynowej na uprzednio wykonanych podkładach,
 • izolacji przeciwwodnych hali magazynowej,
 • izolacji cieplnej ścian fundamentowych budynku analityczno-laboratoryjnego,
 • zewnętrznej kanalizacji deszczowej,
 • instalacji elektrycznej w budynku analityczno-laboratoryjnym,
 • instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku analityczno-laboratoryjnym,
 • kanałów wentylacji mechanicznej w budynku analityczno-laboratoryjnym,
 • odwodnienia terenu pod instalację powietrznego wymiennika gruntowego,
 • gruntowego powietrznego wymiennika ciepła pod posadzką hali magazynowej,
 • słupów hali magazynowej, 
 • tynków wewnętrznych budynku analityczno-laboratoryjnego.

Wykonywane są również prace ziemne w hali magazynowej oraz bieżące prace geodezyjne i badania geologiczne.

Wykonawcą inwestycji jest Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o. Budowę rozpoczęto w październiku 2020 r. 

Galeria zdjęć z placu budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach

Elewacja frontowa, północno zachodnia budynku analityczno-labolatoryjnego

Elewacja frontowa budynku analityczno-laboratoryjnego. Fot. Michał Dzik Anna-Bud Sp. z o.o.

Elewacja południowo wschodnia budynku analityczno-labolatoryjnego

Elewacja południowo - wschodnia budynku analityczno-laboratoryjnego. Fot. Michał Dzik Anna-Bud Sp. z o.o.

Fragment części technicznej budynku analityczno-labolatoryjnego

Fragment części technicznej budynku analityczno-laboratoryjnego. Fot. Michał Dzik Anna-Bud Sp. z o.o.

Hala magazynowa z dachu budynku analityczno-laboratoryjnego

Budowa hali magazynowej. Fot. Michał Dzik Anna-Bud Sp. z o.o.

Montaż kolektorów gruntowego, powietrznego wymiennika ciepła.

Montaż kolektorów gruntowego powietrznego wymiennika ciepła. Fot. Michał Dzik Anna-Bud Sp. z o.o.

Widok od strony elewacji południowo-wschodniej na budynek hali magazynow

Tu powstaje budynek hali magazynowej. Fot. Michał Dzik Anna-Bud Sp. z o.o.

Zobacz także:

Kronika budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych część I

Artykuły

Zobacz film: Centralny Magazyn Próbek Geologicznych w Leszczach k/Kłodawy

Więcej o inwestycji

Centralny Magazyn Próbek Geologicznych jest ważną inwestycją dla całej branży geologicznej. Funkcjonujące obecnie archiwa rdzeni wkrótce nie będą w stanie pomieścić próbek z prac geologicznych prowadzonych na terenie całego kraju. Dla ułatwienia dostępu do informacji geologicznej zaplanowano proces centralizacji archiwów. Do tworzonego w Leszczach Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych zostaną zatem przeniesione rdzenie wiertnicze z innych magazynów PIG-PIB oraz zbiory próbek Skarbu Państwa z magazynów PGNiG oraz LOTOS. 

Warunki przechowywania w nowych pomieszczeniach magazynowych zagwarantują zachowanie materiału badawczego w nienaruszonym stanie jeszcze przez bardzo długi czas. Dzięki funkcjonowaniu zaplecza badawczo-analitycznego zmieni się profil centralnego archiwum geologicznego z jednostki wyłącznie magazynowej na miejsce przetwarzania informacji zawartej w próbkach. Planowana cyfrowa archiwizacja rdzeni wiertniczych będzie stanowić kolejny krok w kierunku łatwiejszego dostępu do cennych danych.

Jednym z zadań państwowej służby geologicznej, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej. W PIG-PIB zajmuje się tym Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG), które gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza i udostępnia wszelkie materiały geologiczne, a w szczególności dokumentacje i mapy geologiczne oraz próbki geologiczne z otworów wiertniczych. Próbki geologiczne, a zwłaszcza rdzenie wiertnicze to bezcenny materiał badawczy i naukowy dokumentujący budowę geologiczną Polski. Mimo upływu wielu lat od prowadzenia badań w terenie, próbki te nadal dają „nową” szansę odkrywania tajemnic geologii. W ciągu stulecia Instytut zgromadził prawie 900 kmb rdzeni z prawie sześciu tysięcy otworów wiertniczych. Wiele z nich pochodzi z głębokości ponad 7 km. Najstarsze rdzenie zgromadzone w NAG pochodzą z otworów wykonanych jeszcze przed II wojną światową.

plansza budowy leszcze