Szkolenia dla powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej w ramach projektu "Geologia samorządowa"

W dniach 22-23 września oraz 13-14 października 2021 r. w ramach realizowanego w PIG-PIB projektu „Geologia samorządowa -  serwis informacyjno-edukacyjny PIG-PIB w zakresie geologii, górnictwa, ochrony środowiska, administracji i przepisów prawa” odbyły się szkolenia dla geologów powiatowych i wojewódzkich oraz pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej pt.: „Praktyczne aspekty projektowania prac geologicznych i wynikający z nich obowiązek przedkładania informacji geologicznej”. W spotkaniach, które po raz pierwszy odbyły się w formule on-line, wzięło udział łącznie 257 osób.

warsztaty dla administracji geologicznej

Szkolenia odbywały się w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams

Pierwszy dzień spotkania poświęcono problematyce związanej z aspektami prawnymi projektowania prac i robót geologicznych z uwzględnieniem możliwości ich realizacji na terenach osuwiskowych, na potrzeby określenia warunków geologiczno-inżynierskich czy rozwoju geotermii. Ponadto uczestnicy mogli się zapoznać z praktycznymi wskazówkami dotyczącymi weryfikacji zgodności projektów z przepisami prawa oraz z problemami, jakie mogą dotyczyć projektowania i dokumentowania prac geologicznych, wynikających z zapisów obowiązujących dokumentów w zakresie planowania przestrzennego.

warsztaty dla administracji geologicznej

Prowadzącym i gospodarzem szkoleń dla administracji geologicznej był dr hab. Stanisław Wołkowicz, prof. Instytutu

W drugim dniu szkolenia omówiono aspekty organizacyjno-prawne dotyczące gromadzenia, archiwizowania i udostępniania informacji geologicznej. Przedstawione zostały praktyczne zasady prowadzenia archiwów: narodowego archiwum geologicznego oraz archiwów wojewódzkich i powiatowych. Ponadto zaprezentowano prowadzone przez PIG-PIB bazy danych (CBDG, MIDAS, bazy danych hydrogeologicznych, Baza Danych Monitoringu Wód Podziemnych, Baza Danych Geologiczno – Inżynierskich, dane geośrodowiskowe) oraz omówiono możliwości wykorzystania zgromadzonych w nich informacji przez pracowników administracji geologicznej.

Do współpracy w gronie ekspertów zaproszono przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska, uczelni wyższych, Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB oraz pracowników powiatowej i wojewódzkiej administracji geologicznej.

warsztaty dla administracji geologicznej

Prezentacja online podczas szkoleń dla administracji geologicznej

W trakcie spotkania uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań na czacie, który zastąpił tradycyjny panel dyskusyjny i rozmowy kuluarowe. Z odpowiedziami na przesłane pytania można zapoznać się na stronie Geologii Samorządowej (zakładka Ekspert odpowiada).

Prezentacje - Szkolenie dla pracowników administracji wojewódzkiej

Prezentacje - Szkolenie dla pracowników administracji powiatowej

Tekst: Joanna Fajfer, Paulina Kostrz-Sikora, Maria Wojcieszak