Wirtualny spacer PIG-PIB na targach EAGE w Amsterdamie

Kolejny raz Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy miał okazję uczestniczyć w corocznym zjeździe Europejskiego Stowarzyszenia Geologów, Geofizyków i Inżynierów przemysłu naftowego (European Association of Geoscientists and Engineers – EAGE), który odbył się w Amsterdamie w dniach 18-21 października 2021 roku. Tegoroczna konferencja zgromadziła naukowców i przedstawicieli przemysłu, którzy wspólnie zaprezentowali najnowsze osiągnięcia i doświadczenia w branży naftowej oraz debatowali nad wyzwaniami, jakie stoją przed przemysłem w dobie transformacji energetycznej w Europie.

Ze względu na panującą pandemię COVID-19 konferencja i towarzyszące jej targi miały charakter hybrydowy. Frekwencja jednak dopisała. W trakcie targów zaprezentowało się przeszło 150 wystawców i wygłoszono ponad 1400 prezentacji, których miało okazję wysłuchać więcej niż 4500 zarejestrowanych delegatów.

Wśród wystawców nie zabrakło również stoiska przygotowanego przez pracowników naszego Instytutu – dr inż. Olgę Rosowiecką i mgr Joannę Roszkowską-Remin. Niestety, ze względu na obostrzenia epidemiczne połączyliśmy się z europejskim środowiskiem naftowym jedynie wirtualnie. Nie przeszkodziło to jednak, aby na naszym stoisku zaprezentować perspektywy i możliwości poszukiwania i rozpoznawania złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w Polsce.

Na szczególną uwagę zasługują obszary przeznaczone do piątej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce – Kartuzy, Siedlce W, Gorzów Wielkopolski S i Gryfice, które są dedykowane poszukiwaniom zarówno konwencjonalnych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w kambrze, czerwonym spągowcu i dolomicie głównym, jak też niekonwencjonalnych złóż w łupkach niższego paleozoiku. Przez cztery dni nasi eksperci dyżurowali w wirtualnym pokoju gotowi do udzielenia wszelkich dodatkowych wyjaśnień.

Wirtualny spacer po targach EAGE 2021 w Amsterdamie

Wirtualny spacer po targach EAGE 2021 w Amsterdamie

Wirtualny spacer po targach EAGE 2021 w Amsterdamie

Piąta runda przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce, organizowana przez organ koncesyjny – Ministerstwo Klimatu i Środowiska, ma się rozpocząć na przełomie 2021 i 2022 roku. Jest to jedna z dwóch ścieżek udzielania koncesji naftowych w Polsce, obok tzw. przetargu inwestorskiego (ang. open door).

Obszary dedykowane do piątej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce (zaznaczone kolorem zielonym)

Obszary dedykowane do piątej rundy przetargów na koncesje węglowodorowe w Polsce (zaznaczone kolorem zielonym)

Wirtualny spacer, który odbyli specjaliści PIG-PIB, odwiedzając stoiska innych krajów i przedsiębiorców branży naftowej, nie mógł jednak zastąpić ani „rozmów kuluarowych”, ani dyskusji i wymiany poglądów z przedstawicielami świata przemysłu i nauki. A w dobie pandemii zaczyna nam tego brakować coraz bardziej…

Tekst i zdjęcia: Olga Rosowiecka i Joanna Roszkowska-Remin

logotyp nfosigw

Udział w konferencji i targach został zaplanowany w ramach realizacji zadania państwowej służby geologicznej pt. „Ocena perspektywiczności geologicznej Polski pod względem możliwości odkrycia nowych złóż węglowodorów oraz przygotowanie materiałów na potrzeby postępowań prowadzonych w celu udzielenia koncesji węglowodorowych – etap IV”, w ramach umowy z NFOŚiGW nr 307/2021/Wn-07/FG-sm-dn/D z dnia 21.04.2021 r.