Kronika budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k. Kłodawy (część IV)

Zapraszamy do śledzenia postępów prac przy budowie Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k/Kłodawy. Powstaje tu nowoczesna hala wysokiego składowania o powierzchni 7500 m², która będzie w stanie pomieścić około miliona metrów bieżących próbek geologicznych (głównie rdzeni wiertniczych). Budowany jest także budynek analityczno-laboratoryjny z profilatornią i salą konferencyjną. Obiekt zostanie oddany do użytku w czerwcu 2023 r. Inwestycja Państwowego Instytutu Geologicznego - PIB finansowana jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonawcą jest Firma Budowlana ANNA-BUD Sp. z o.o.

Widok zagospodarowania terenu. Fotografie wykonał Anna-Bud.

Plac budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach (fot. Anna-Bud)
 

Budowę Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych rozpoczęto w październiku 2020 r. Prace realizowane są zgodnie z harmonogramem - pod koniec 2021 r. budynek analityczno-laboratoryjny znajdował się w stanie surowym zamkniętym, natomiast budynek hali magazynowej był w stanie surowym otwartym.

Widok budynków od zachodu

Tak powstaje budynek analityczno-laboratoryjny z profilatornią Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach k/Kłodawy. Fot. Anna-Bud

Obecnie prowadzone są następujące prace:

 • budowa podziemnej części sieci sanitarnej i elektrycznej,
 • montaż pokryć dachów oraz dociepleń elewacji wentylowanej budynku analityczno-laboratoryjnego,
 • montaż ślusarki aluminiowej i drzwi budynku analityczno-laboratoryjnego,
 • montaż kanałów oraz central wentylacyjnych budynku analityczno-laboratoryjnego i hali magazynowej.

W 2021 r. zrealizowano następujące zadania:

 • zdjęcie warstwy gleby z terenu przeznaczonego pod budynki, drogi i chodniki,
 • wykonanie wykopów pod fundamenty budynków,
 • ułożenie betonu podkładowego pod ławy budynku analityczno-laboratoryjnego i stopy oraz ławy budynku hali magazynowej,
 • wykonanie ław, stóp fundamentowych i ścian fundamentowych budynku analityczno-laboratoryjnego oraz budynku hali magazynowej,
 • wykonanie słupów żelbetowych budynku analityczno-laboratoryjnego oraz hali magazynowej,
 • wykonanie izolacji przeciwwodnych ław oraz ścian fundamentowych budynku analityczno-laboratoryjnego i budynku hali magazynowej,
 • wykonanie prac murarskich, zbrojarskich i ciesielskich na budynkach analityczno-laboratoryjnym i hali magazynowej,
 • realizacja kanalizacji podsadzkowej budynku analityczno-laboratoryjnego, gdzie następnie ułożono beton podkładowy,
 • kontynuacja wykonywania instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych oraz kanałów wentylacyjnych,
 • kontynuacja robót związanych z wykonywaniem instalacji deszczowej zewnętrznej,
 • usunięcie nadmiarowego gruntu z hali magazynowej,
 • zakończenie wykonywania odwiertów dolnego źródła pompy ciepła,
 • zakończenie montażu części podziemnej gruntowego powietrznego wymiennika ciepła pod posadzką hali magazynowej,
 • zakończenie montażu zbiorników na wody deszczowe i przepompowni wód deszczowych,
 • wykonanie zbiornika bezodpływowego na ścieki,
 • wykonanie montażu konstrukcji stalowej i płyt z rdzeniem poliuretanowym oraz dachu budynku hali magazynowej,
 • zakończenie prac związanych z wykonywaniem części żelbetowej doków rozładunkowych (do powierzchni posadowienia płyty podłogowej) oraz murarskich ścian zewnętrznych hali,
 • wykonanie tynków oraz szlicht posadzkowych na uprzednio wykonanych izolacjach przeciwwodnych, cieplnych i zamontowanym rurowym, podposadzkowym ogrzewaniu podłogowym w budynku analityczno-laboratoryjnym,
 • zakończenie montażu dźwigu towarowo-osobowego,
 • wykonanie podkładu podłogowego pod posadzkę hali magazynowej z chudego betonu,
 • zamontowanie rozdzielni głównej elektrycznej oraz podrozdzielni,
 • zamontowanie zestawu hydroforowego.

Widok elewacji hali magazynowej. Fotografie wykonał Anna-Bud.

Widok elewacji hali magazynowej. Fot. Anna-Bud

Widok wnętrza hali magazynowej. Fotografię wykonał Michał Dzik

Widok wnętrza hali magazynowej. Fot. Michał Dzik

Centrala wentylacyjna budynku hali magazynowej w trakcie montażu. Fotografię wykonał Michał Dzik.

Centrala wentylacyjna budynku hali magazynowej w trakcie montażu. Fot. Michał Dzik

Główny holl budynku analityczno-laboratoryjnego. Fotografię wykonał Michał Dzik.

Główny hol budynku analityczno-laboratoryjnego. Fot. Michał Dzik

Układanie betonu podkładowego w hali magazynowej 2. Fotografię wykonał Michał Dzik. — kopia

Układanie betonu podkładowego w hali magazynowej. Fot. Michał Dzik

Układanie betonu podkładowego w hali magazynowej. Fotografię wykonał Michał Dzik

Układanie betonu podkładowego w hali magazynowej. Fot. Michał Dzik

Galeria zdjęć z placu budowy Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych w Leszczach

 Artykuły

Zobacz film: Centralny Magazyn Próbek Geologicznych w Leszczach k/Kłodawy

Więcej o inwestycji

Centralny Magazyn Próbek Geologicznych jest ważną inwestycją dla całej branży geologicznej. Funkcjonujące obecnie archiwa rdzeni wkrótce nie będą w stanie pomieścić próbek z prac geologicznych prowadzonych na terenie całego kraju. Dla ułatwienia dostępu do informacji geologicznej zaplanowano proces centralizacji archiwów. Do tworzonego w Leszczach Centralnego Magazynu Próbek Geologicznych zostaną zatem przeniesione rdzenie wiertnicze z innych magazynów PIG-PIB oraz zbiory próbek Skarbu Państwa z magazynów PGNiG oraz LOTOS. 

Warunki przechowywania w nowych pomieszczeniach magazynowych zagwarantują zachowanie materiału badawczego w nienaruszonym stanie jeszcze przez bardzo długi czas. Dzięki funkcjonowaniu zaplecza badawczo-analitycznego zmieni się profil centralnego archiwum geologicznego z jednostki wyłącznie magazynowej na miejsce przetwarzania informacji zawartej w próbkach. Planowana cyfrowa archiwizacja rdzeni wiertniczych będzie stanowić kolejny krok w kierunku łatwiejszego dostępu do cennych danych.

Jednym z zadań państwowej służby geologicznej, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji geologicznej. W PIG-PIB zajmuje się tym Narodowe Archiwum Geologiczne (NAG), które gromadzi, ewidencjonuje, zabezpiecza i udostępnia wszelkie materiały geologiczne, a w szczególności dokumentacje i mapy geologiczne oraz próbki geologiczne z otworów wiertniczych. Próbki geologiczne, a zwłaszcza rdzenie wiertnicze to bezcenny materiał badawczy i naukowy dokumentujący budowę geologiczną Polski. Mimo upływu wielu lat od prowadzenia badań w terenie, próbki te nadal dają „nową” szansę odkrywania tajemnic geologii. W ciągu stulecia Instytut zgromadził prawie 900 kmb rdzeni z prawie sześciu tysięcy otworów wiertniczych. Wiele z nich pochodzi z głębokości ponad 7 km. Najstarsze rdzenie zgromadzone w NAG pochodzą z otworów wykonanych jeszcze przed II wojną światową.

plansza budowy leszcze

 

logotyp nfosigw

Artykuł został przygotowany w ramach projektu: „Współpraca krajowa w zakresie geologii i promocja działań państwowej służby geologicznej w latach 2021 – 2023 (zadanie ciągłe PSG)” i sfinansowany ze środków NFOŚiGW