Ostrzeżenie PSH nr 3/2022 dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju

Państwowa służba hydrogeologiczna aktualizuje informację o stanie zagrożenia hydrogeologicznego na obszarze kraju związanego z występowaniem i prognozowaniem niżówki hydrogeologicznej.

Obecnie stan zagrożenia obowiązuje dla województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Najbardziej niekorzystna sytuacja występuje w województwach: pomorskim, lubuskim i wielkopolskim.

Jednocześnie odwołuje się stan zagrożenia dla obszarów w obrębie województwa śląskiego.

Więcej informacji na temat bieżącej i prognozowanej sytuacji hydrogeologicznej, w tym zasięgu występowania niżówki hydrogeologicznej jest dostępnych na stronie internetowej państwowej służby hydrogeologicznej: www.pgi.gov.pl/psh/psh-2/aktualna-sytuacja-hydrogeologiczna.html

Zobacz: Ostrzeżenie PSH nr 3/2022 z dnia 30.08.2022 r. dotyczące sytuacji hydrogeologicznej w kraju