Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń pozyskało nowych członków

7 września br. w Katowicach, w trakcie Międzynarodowych Targów Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego, miała miejsce uroczystość podpisania deklaracji o współpracy w ramach Międzynarodowego Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń w Polsce, działającego pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ (UNECE).

Do Centrum, zrzeszającego Główny Instytut Górnictwa (GIG), Państwowy Instytut Geologiczny – PIB (PIG-PIB), Instytut Nafty i Gazu – PIB (INiG-PIB) oraz Jastrzębską Spółkę Węglową (JSW), przystąpiły Polska Grupa Górnicza (PGG) oraz Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH). Deklarację o współpracy podpisali: Tomasz Cudny – prezes zarządu JSW, Tomasz Rogala – prezes zarządu PGG, dr. inż. Zbigniew Lubosik – zastępca dyrektora GIG, prof. Marek Borowski – reprezentujący AGH, dr inż. Jacek Jaworski – dyrektor INiG-PIB oraz dr Janusz Jureczka – dyrektor Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB.

Międzynarodowe Centrum Doskonałości ds. Metanu z Kopalń skupia ekspertów pracujących nad nowymi metodami pozyskiwania i wykorzystania metanu z kopalń, zwiększającymi bezpieczeństwo pracy w kopalniach, efektywność górniczą i ochronę środowiska, a także – wspierającymi realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Centrum zbiera informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata, stanowiąc platformę wymiany doświadczeń sektora węglowego oraz propaguje wdrażanie najlepszych praktyk w dziedzinie efektywnego ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla, a także z kopalń zamkniętych. Działalność Centrum została oficjalnie zainaugurowana 8 czerwca 2017 r. podczas uroczystej sesji w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, której towarzyszyły warsztaty zorganizowane w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu.

zdjecie osob po podpisaniu umowy na tle logotypow reprezentowanych firm

Podpisanie deklaracji o współpracy, od lewej: Tomasz Cudny – prezes JSW, dr inż. Zbigniew Lubosik – zastępca dyrektora GIG,
dr inż. Jacek Jaworski – dyrektor INiG, dr Janusz Jureczka – dyrektor OG PIG-PIB, Tomasz Rogala – prezes PGG,
prof. Marek Borowski – reprezentujący AGH

W ostatnich latach podmioty naukowe i przemysłowe wchodzące w skład Centrum realizowały szereg wspólnych projektów i grantów badawczych. Między innymi PIG-PIB wspólnie z PGNiG (członek Centrum do 2021 r.) realizował duży program badawczy Geo-Metan dotyczący ujęcia metanu z planowanych do eksploatacji pokładów węgla. Jednostki naukowe (PIG-PIB, GIG i INiG-PIB) były zaangażowane także w realizację wspólnego przedsięwzięcia INGA finansowanego przez NCBiR i PGNiG. Z kolei obecnie JSW, GIG, INiG-PIB i PIG-PIB rozpoczną prace w ramach unijnego grantu z Funduszu Badawczego Węgla i Stali, dotyczącego redukcji emisji metanu. Projekt ten – jak ogłosił w czasie składania deklaracji o współpracy prezes JSW Tomasz Cudny – otrzymał rekordową dotację w wysokości 11 mln euro. Jest to największy unijny grant realizowany w polskim górnictwie. Jego celem jest powstanie w kopalni „Pniówek” pierwszej w świecie dedykowanej instalacji do redukcji emisji metanu do atmosfery z opuszczonych rejonów czynnej kopalni.

Równolegle, w trakcie Międzynarodowych Targów miał miejsce 5. Polski Kongres Górniczy, na którym pracownicy Oddziału Górnośląskiego PIG-PIB – mgr inż. Jerzy Hadro i dr Janusz Jureczka wygłosili dwa referaty:
- Racjonalne wykorzystanie zasobów metanu z kopalń zamkniętych – konieczność zmian w podejściu do dokumentowania zasobów
- Emisja metanu z kopalń węgla kamiennego vs. nowe regulacje prawne UE

Tekst: dr Janusz Jureczka – dyrektor OG PIG-PIB
Zdjęcie: Joanna Karwot, JSW