PIG-PIB przystąpił do Międzynarodowego Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń Węgla

Współpraca w ramach centrum ma się przyczynić do rozwoju nowych metod ujmowania metanu, poprawy bezpieczeństwa kopalń i ich rentowności, a także redukcji emisji metanu do atmosfery i zagospodarowania go jako surowca energetycznego.

 

Porozumienie o powołaniu Międzynarodowego Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń Węgla (International Centre of Excellence on Coal Mine Methane) podpisano w 2015 r. w Genewie. Centrum rozpoczęło działalność w 2016 r. pod auspicjami Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE), a jego sygnatariuszem ze strony polskiej był Główny Instytut Górnictwa w Katowicach.

 

Zadaniem centrum jest promowanie i wdrażanie nowych metod odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń, skupianie licznego gremium międzynarodowych ekspertów, rozwijanie współpracy gospodarczej oraz aktywne uczestnictwo w projektach badawczych.

 

Teraz, 8 lipca 2016 r. dołączyły do centrum Państwowy Instytut Geologiczny i Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Aneks do porozumienia o utworzeniu centrum, w obecności podsekretarza stanu w Ministerstwie Energii Michała Kurtyki, uroczyście podpisali: zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego dr Tomasz Nałęcz, członkowie zarządu PGNiG - prezes Piotr Woźniak i wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, dyrektor Działu Zrównoważonej Energii w UNECE Scott Foster i naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Stanisław Prusek. Jednocześnie aneks ów rozszerzył porozumienie o kolejne zagadnienie badawcze, a mianowicie o przedeksploatacyjne ujmowanie metanu z pokładów węgla.

 

 podpisanie

Wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski (z lewej) i dyrektor Działu Zrównoważonej Energii w UNECE Scott Foster podpisują aneks w sprawie przystąpienia PGNiG do Międzynarodowego Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń Węgla

 

prezydium 

Podczas uroczystości przy stole prezydialnym zasiedli (od lewej): naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa Stanisław Prusek, wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski, dyrektor Działu Zrównoważonej Energii w UNECE Scott Foster, prezes PGNiG Piotr Woźniak, zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego Tomasz Nałęcz i podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka

 

Przystąpienie do Międzynarodowego Centrum Doskonałości do spraw Metanu z Kopalń Węgla doskonale wpisuje się w prowadzoną w ostatnich latach działalność badawczą PIG-PIB, obejmującą także próby przedeksploatacyjnego ujmowania metanu z pokładów węgla otworami kierunkowymi wierconymi z powierzchni ziemi. W 2014 r. PIG-PIB testował pilotażowy projekt odmetanowania Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice-Wesoła, a obecnie, wspólnie z PGNiG, rozpoczął wdrażanie nowatorskiej metody ujmowania metanu z zastosowaniem szczelinowania hydraulicznego jako stymulatora dopływu gazu do otworu. Prace rozpoczną się jesienią 2016 r. w otworach wiertniczych w Gilowicach na Górnym Śląsku. Projekt będzie realizowany przez Program Bezpieczeństwo Energetyczne w Oddziale Górnośląskim PIG-PIB w Sosnowcu (patrz PIG-PIB zbada, PGNiG nawierci - wspólny komunikat).

 

 uscisk dloni

Uścisk dłoni po podpisaniu porozumienia: z lewej Tomasz Nałęcz - zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, z prawej Scott Foster - dyrektor Działu Zrównoważonej Energii w UNECE

 

Działalność PIG-PIB uzupełnia prace badawcze Głównego Instytutu Górnictwa, prowadzone w dziedzinie podziemnego odmetanowania kopalń węgla kamiennego. Połączenie metod stosowanych przez wszystkie instytucje, które przystąpiły do Międzynarodowego Centrum Doskonałości i prowadzenie działań pod auspicjami ONZ umożliwiają wymianę doświadczeń, udział w realizacji dużych projektów – także inspirowanych globalnym ociepleniem klimatu - oraz eksport polskiego know-how do innych krajów. Mamy nadzieję, że wiedza i doświadczenie pracowników PIG-PIB wniosą cenny wkład do krajowej i międzynarodowej współpracy w ujmowaniu i wykorzystywaniu metanu z pokładów węgla.

 

na stojaco 

Łukasz Kroplewski - wiceprezes PGNiG ds. rozwoju, Tomasz Nałęcz - zastępca dyrektora Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego, Michał Kurtyka - podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii, Piotr Woźniak - prezes PGNiG, Scott Foster - dyrektor Działu Zrównoważonej Energii w UNECE,  Stanisław Prusek - naczelny dyrektor Głównego Instytutu Górnictwa

 

Tekst: Janusz Jureczka, Maja Kowalska i Paweł Pietrzykowski

Zdjęcia: Arch. PGNiG