OneGeology wprowadza trzeci wymiar

Wzbogacenie przeglądarek danych o modele geologiczne 3D było jednym z głównych tematów dyskusji podczas spotkania zarządu OneGeology w Gdańsku. W jubileuszowym, dziesiątym roku istnienia OneGeology gospodarzem wydarzenia był Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy. W Oddziale Geologii Morza obradowali członkowie zarządu projektu z czterech kontynentów oraz jego administracja.

OneGeology to międzynarodowa inicjatywa służb geologicznych skupiająca specjalistów z zakresu geologii, geoinformacji oraz informatyki z ponad stu państw z całego świata. Głównymi zadaniami organizacji są: synchronizacja map geologicznych państw członkowskich, standaryzacja danych geologicznych oraz wdrożenie i rozwój języka wymiany danych GeoSciML. Ma to na celu zapewnienie interoperacyjności danych geologicznych to jest możliwości ich porównywania i jednoznacznej interpretacji. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane 10 lat temu w Brighton w Wielkiej Brytanii.

Tegoroczne, jubileuszowe spotkanie (7-9 marca) otworzył dr Tomasz Nałęcz (przedstawiciel Europy w zarządzie OneGeology). Gości powitał także dyrektor Oddziału Geologii Morza dr Wojciech Jegliński. Jako gospodarze spotkania przedstawiciele Instytutu zaprezentowali jego najnowsze osiągnięcia – dr Tomasz Nałęcz przedstawił strategiczne wyzwania PIG-PIB w zakresie geoinformacji ( pdf PGI-NRI Digital Transformation (5.49 MB) ) natomiast dr Grzegorz Uścinowicz opowiedział o prowadzonym w oddziale projekcie Kartografia 4D w strefie brzegowej południowego Bałtyku. Zaprezentowane przez przedstawicieli PIG-PIB działania wywołały ożywioną dyskusję uczestników spotkania.

t nalecz 

Dr Tomasz Nałęcz otwiera obrady

Obrady skupiły się głównie wokół przyszłości organizacji i kierunków jej dalszych działań. Jedną z omawianych kwestii była możliwość rozszerzenia OneGeology o trzeci wymiar, czyli modele budowy geologicznej 3D. Usprawniłoby to pracę geologów w różnych regionach świata, a także służyłoby miejscowym społecznościom, ułatwiając i przyspieszając realizację inwestycji.

Do przeprowadzenia projektu 3D zostanie wyznaczona specjalna grupa robocza. Członkowie tej grupy będą pracowali nad standaryzacją opisów danych pochodzących z otworów wiertniczych. Dane te są kluczowe dla wszelkich analiz w przestrzeni 3D. Grupa zostanie powołana w ramach Open Geospatial Consortium (OGC) - międzynarodowej organizacji non-profit, zrzeszającej ponad 450 agencji rządowych, uniwersytetów i przedsiębiorstw, które pracują nad rozwijaniem i implementacją otwartych standardów dla danych i usług przestrzennych oraz  systemów informacji geograficznej  (GIS). Jednym z nielicznych członków reprezentujących Polskę w OGC jest PIG-PIB.

Innym zagadnieniem poruszanym podczas obrad, wywołanym w trakcie prezentacji przedstawiającej dokonania PIG-PIB w  dziedzinie geoinformacji, było wykorzystanie w OneGeology technologii Linked Data, która pozwala na publikowanie (w sieci WWW) i łączenie danych pochodzących z różnych źródeł. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia, z jakim mamy do czynienia w przypadku sieci połączonych dokumentów (Web of documents),  łatwo odczytywanych jedynie przez ludzi, tutaj tworzymy sieć danych (Semantic Web), które  są szybko odczytywane także przez maszyny. Dzięki temu znacząco wzrasta efektywność wyszukiwania i wykorzystywania naszych danych (np. przez wyszukiwarki Google i Yahoo).  

W trakcie spotkania zaprezentowano ponadto nową, bardziej intuicyjną i przyjazną użytkownikom przeglądarkę mapową, która po odpowiednich testach i weryfikacji działania zostanie udostępniona na stronie: portal.onegeology.org.

W programie nie zabrakło raportów dotyczących działań prowadzonych w poszczególnych regionach świata. Omówiono również aspekty finansowe i techniczne zadań zrealizowanych w minionym roku.

Poza dr Tomaszem Nałęczem (reprezentantem Europy) w spotkaniu zarządu uczestniczyli przedstawiciele Oceanii (James Johnson), Eurazji (Grigorii Brekhov), Azji (dr Shinij Takarada), Ameryki Północnej (Boyan Brodaric) oraz osoby odpowiedzialne za administrację, finanse i działania operacyjne inicjatywy (Tim Duffy, Virginia Hannah, Matt Harrison, Francois Robida), jak również organizatorzy spotkania z PIG-PIB (Urszula Stępień, Katarzyna Jóźwik).

 uczestnicy

Uczestnicy spotkania; od lewej z tyłu: Bojan Brodaric, Francois Robida, Matt Harrison, Tomasz Nałęcz, Tim Duffy, Shinji Takarada; z przodu – James Johnson, Grigorii Brekhov, Katarzyna Jóźwik, Virginia Hannah, Daria Ryabchuk i Christelle Loiselet

Jubileuszowy zjazd zarządu OneGeology nie ograniczył się wyłącznie do obrad. Instytut zorganizował dla uczestników spotkania wycieczkę do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie zapoznali się z najważniejszymi wydarzeniami współczesnej historii Polski.

 solidarnosc

W Europejskim Centrum Solidarności

Atrakcją geologiczną była natomiast wycieczka terenowa do Jastrzębiej Góry. Dr Grzegorz Uścinowicz zaprezentował gościom m.in. skutki procesów erozyjnych w obrębie klifów monitorowanych przez Instytut i omówił przykładowe formy zabezpieczeń brzegu. Szczególnie zainteresowani tą problematyką byli goście z Rosji, którzy w nadbałtyckich rejonach borykają się z podobnymi problemami.

klif 

Pod klifami Jastrzębiej Góry

 

Autorzy: Urszula Stępień i Katarzyna Jóźwik

Zdjęcia: Urszula Stępień