Wybrane Projekty

 

Tytuł projektu Rodzaj Rok rozpoczęcia Rok ukończenia
Zabezpieczenie stratotypowych odcinków rdzeni wiertniczych, etap V: dodatkowe badania na rdzeniach oraz prace logistyczno-techniczne w archiwach rdzeni (zadanie ciągłe PSG) Krajowy 2021 2023
Zabezpiecznie oraz komputerowa inwentaryzacja zbiorów w Archiwach Rdzeni Wiertniczych i Próbek Geologicznych CAG. Krajowy 2012 2015
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla odnowienia bazy surowców energetycznych: węgli brunatnych, kamiennych i antracytów na podstawie art. 162.1 par.1 pgg Krajowy 2015 2018
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną dla potrzeb opracowania oceny perspektywiczności geologicznej zasobów złóż węglowodorów oraz przygotowania materiałów przetargowych dla organu koncesyjnego na podstawie art.162.1 par. 6 pgg Krajowy 2015 2018
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie gromadzenia, udostępniania, przetwarzania i archiwizowania informacji geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 2, pkt. 3) Krajowy 2019 2021
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej - realizowane od 2016 roku (Pgig Art. 162 ust. 1, pkt 7). Krajowy 2016 2019
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie kartografii geologicznej realizowane od 2019 roku (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 7) Krajowy 2019 2020
Zadania państwa wykonywane przez państwową służbę geologiczną w zakresie prowadzenia baz danych geologicznych realizowane od 2019 (pgg art. 162, ust. 1, pkt. 4) Krajowy 2019 2021
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2012-2014 Krajowy 2012 2015
Zadania państwowej służby hydrogeologicznej w latach 2015-2017 Krajowy 2015 2018